Phần 5: Looking back
(Unit 3 - Lớp 10 - Looking back - trang 34-35 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải UNIT 3 LỚP 10 LOOKING BACK - VOCABULARY - sách mới

1. Complete the text with the appropriate words from the box.
(Hoàn thành bài viết với từ thích hợp trong khung.)
modest (khiêm tốn)
talented (tài năng)
passionate (đam mê)
confident (tự tin)
Girl Conquers the Voice Contest
(Cô gái giành chiến thắng cuộc thi 'The Voice')
Thu Anh was born to a family of artists.
(Thu Anh sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ.)
As a child she was (1)_____ about singing.
(Khi còn là một đứa trẻ, cô đã _____ ca hát.)
Her parents soon realised that she was a (2)_____ singer, but they encouraged their daughter to finish her secondary school.
(Ba mẹ cô ấy sớm phát hiện ra rằng cô ấy là một ca sĩ _____, nhưng họ khuyến khích con gái mình học hết trung học.)
The girl got several awards in local competitions before she won first place in the recent Idol contest.
(Cô giành được một vài giải thưởng ở những cuộc thi ở địa phương trước khi giành ngôi vị Quán quân trong cuộc thi Thần tượng âm nhạc gần đây.)
The teen contestant's professional voice and (3)_____ performance conquered the audience and the panel judges.
(Chất giọng điêu luyện của thí sinh trẻ tuổi và phong thái biểu diễn _____ đã chinh phục được khán giả và ban giám khảo.)
TV viewers liked her (4)_____ manners in public.
(Khán giả coi ti vi thích tác phong _____ của cô ấy trước công chúng.)
Everyone agreed that she was the right choice.
(Mọi người đều đồng ý rằng cô ấy là sự lựa chọn đúng đắn.)
Đáp án:
(1): passionate
(2): talented
(3): confident
(4): modest
2. In pairs, ask and answer the following questions
(Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)
1.
Where did Quan Ho singing come from? When did it start?
(Lối hát Quan Họ đến từ đâu? Nó bắt đầu từ khi nào?)
Đáp án: It came from Bac Ninh in the 13th century. (Nó đến từ Bắc Ninh vào thế kỉ 13.)
2.
How is Quan Ho singing performed?
(Hát Quan Họ được trình diễn như thế nào?)
Đáp án: A pair of female singers sing a challenging phrase, and a pair of male singers respond by singing a matching phrase. The order is reversed in the next round with a different melody. (Một đôi liền chị hát một câu ra, một đôi liền anh đối lại bằng một câu đối. Thứ tự hát được đảo ngược trong vòng tiếp theo với một giai điệu khác.)
3.
Do you think you can create a Quan Ho performance in English? Try!
(Bạn nghĩ rằng bạn có thể tạo ra một bài biểu diễn hát Quan Họ bằng tiếng Anh không? Hãy thử xem!)
Đáp án: I will try my best. (Tôi sẽ cố gắng hết sức.)
3a. Describe Quan Ho singing in one sentence (Mô tả điệu hát Quan Họ bằng 1 câu)
Quan Ho singing is a kind of Vietnamese folk music which originated in the 13th century and was recognized by UNESCO in 2009. (Hát Quan họ là một thể loại nhạc dân ca của Việt Nam xuất hiện vào thế kỷ 13 và được UNESCO công nhận vào năm 2009.)
b. Describe Dangdut music in one sentence (Mô tả nhạc Dangdut bằng 1 câu)
Dangdut music is a kind of exciting Indonesian pop music which is played with a combination of traditional and modern musical instruments such as drums, flutes, electrical guitars and organs. (Nhạc Dangdut là một thể loại nhạc pop sôi động của In-đô-nê-si-a được biểu diễn bằng sự kết hợp giữa các nhạc cụ truyền thống và hiện đại như trống, sáo, ghi-ta điện và organ.)