Phần 5: Looking back
(Unit 3 - Lớp 10 - Looking back - trang 34-35 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation
(Phát âm)

Hướng dẫn giải UNIT 3 LỚP 10 LOOKING BACK - PRONUNCIATION - sách mới

1. Listen and repeat the following sentences.
(Lắng nghe và lặp lại những câu sau.)
1.
The best moment for you to show your talent is in the contest tomorrow. (Khoảnh khắc tuyệt vời nhất để bạn thể hiện tài năng của mình là trong cuộc thi ngày mai.)
2.
In this debate, the contestants will state their opinions and points of view. (Trong cuộc tranh luận này, các thí sinh sẽ phát biểu ý kiến và quan điểm của họ.)
3.
The modest guest took a rest, and then he started talking about his achievements. (Vị khách khiêm tốn nghỉ ngơi, và rồi anh ấy bắt đầu nói về những thành tựu của mình.)
4.
You are fortunate because you didn't arrive late. It is raining now. (Bạn may mắn vì đã không đến trễ. Bây giờ trời đang mưa.)
5.
The passionate singer sang different songs about peace and love. (Người ca sĩ nhiệt huyết đó đã hát những ca khúc khác nhau về hòa bình và tình yêu.)
2. Listen and write down the words.
(Lắng nghe và viết ra các từ.)
/est/contest (cuộc thi), rest (nghỉ ngơi), guest (khách mời)
/ənt/moment (khoảnh khắc), different (khác nhau), achievement (thành tựu)
/eɪt/commemorate (kỉ niệm), late (muộn), debate (cuộc tranh luận), rate (tỉ lệ)