Phần 4: Communication & culture
(Unit 3 - Lớp 10 - Communication and culture - trang 33-34 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Culture
(Văn hóa)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 10 - Culture - sách mới
2. Work with a partner. Complete the table.
(Làm việc với bạn. Hoàn thành bảng.)
Quan Ho singing (Hát Quan Họ)Dangdut music (nhạc Dangdut)
Country (Quốc gia)Viet Nam (Việt Nam)Indonesia (In-đô-nê-xi-a)
Kind of music (Thể loại)Folk music (Nhạc dân ca)pop music (Nhạc pop)
Number of singers (Số ca sĩ)Four (4)Eight (8)
Musical instruments (Nhạc cụ)Bamboo flute and a 36-stringed musical instrument (Sáo trúc và một đàn tam thập lục)Drums or flutes from a variety of Asian or Middle East countries and modern instruments like electric guitars or organs (Trống hoặc sáo từ các nước châu Á hoặc Trung Đông và nhạc cụ hiện đại như ghi-ta điện hoặc organ)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.198.343
  Thành viên mới nhất:
  mvdzwfeqzrr
  Đang trực tuyến: 357
  Đóng