Phần 4: Communication & culture
(Unit 3 - Lớp 10 - Communication and culture - trang 33-34 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Culture
(Văn hóa)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 33 SGK tiếng Anh lớp 10 - Culture - sách mới
1. Listen and say the name of the song. Then read the texts and do the tasks that follow.
(Lắng nghe và nói tên bài hát. Rồi đọc bài viết và làm bài tập sau đó.)
Ghi chú: The name of the song is 'Den Hen Lai Len' (Tên bài hát là 'Đến Hẹn Lại Lên' - Quan Họ Bắc Ninh)
Viet Nam
Quan Ho singing is a Vietnamese style of folk music that was recognised by UNESCO in 2009.
(Hát Quan Họ là một thể loại nhạc dân ca của Việt Nam được UNESCO công nhận vào năm 2009.)
It originated in Bac Ninh Province in the 13th century, and is sung at spring festivals.
(Nó bắt nguồn tại tỉnh Bắc Ninh vào thế kỉ 13 và được hát trong lễ hội mùa xuân.)
There are a large number of Quan Ho melodies.
(Có rất nhiều làn điệu Quan Họ.)
A pair of female singers sing a 'challenge phrase' (cau ra) and a pair of male singers sing a 'matching phrase' (cau doi), which repeats the melody phrase.
(Một đôi liền chị sẽ hát câu ra và một đôi liền anh sẽ hát câu đối, câu hát được lặp lại tiết nhạc theo giai điệu.)
Once they are finished, the order is reversed.
(Sau khi họ ngưng, thứ tự hát được đổi ngược lại.)
The male singers will sing their challenge phrase with a different melody, like musical ping pong.
(Liền anh sẽ hát câu ra với một giai điệu khác, giống như bóng bàn âm nhạc.)
The singers are backed with the momo chord, followed by the bamboo flute and a 36-stringed musical instrument.
(Các liền anh liền chị sẽ được đệm nhạc bằng đàn bầu, kèm theo là sáo trúc và một đàn tam thập lục.)
Indonesia
Dangdut is a kind of Indonesia popular music.
(Dangdut là một thể loại âm nhạc phổ biến của người Indonesia.)
Indonesians really enjoy this music because the powerful beat compels listeners to dance together in the Ghoomar style.
(Người Indonesia rất thích loại nhạc này bởi nhịp điệu mạnh mẽ thôi thúc người nghe phải nhảy cùng nhau theo phong cách Ghoomar.)
Dangdut has a similar melody, vocals, and instruments as Indian music.
(Dangdut có một giai điệu, thanh âm và nhạc cụ giống với âm nhạc của người Ấn.)
A dangdut band typically consists of a male or female lead singer, who is backed by an unusual mix of musical instruments.
(Nhóm nhạc Dangdut cơ bản bao gồm: một nam hoặc nữ hát chính, được đệm bởi sự hòa trộn tuyệt vời của các nhạc cụ.)
They can include drums or flutes from a variety of Asian or Middle East countries and modern instruments like electric guitars or organs.
(Chúng bao gồm trống hoặc sáo từ các nước châu Á, Trung Đông và các nhạc cụ hiện đại như ghi-ta điện hoặc organ.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.198.343
  Thành viên mới nhất:
  mvdzwfeqzrr
  Đang trực tuyến: 357
  Đóng