Phần 4: Communication & culture
(Unit 3 - Lớp 10 - Communication and culture - trang 33-34 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 33 SGK tiếng Anh lớp 10 - Communication - sách mới

3. Listen to the recording. Ask and answer the questions.
(Lắng nghe đoạn băng. Hỏi và trả lời câu hỏi.)
1.
How many speakers are there?
(Có bao nhiêu người nói trong đó?)
Đáp án: There are three speakers. (Có 3 người nói.)
2.
What are they talking about?
(Họ đang nói về cái gì?)
Đáp án: They are talking about a local entertainment programme. (Họ đang nói về một chương trình giải trí địa phương.)
3.
Where does the event take place?
(Sự kiện diễn ra ở đâu?)
Đáp án: It is going to take place in the City Opera. (Nó sẽ diễn ra ở Nhà hát Thành phố.)
4.
Who will buy the tickets?
(Ai sẽ mua vé?)
Đáp án: Mai will buy the tickets. (Mai sẽ mua vé.)
Audio script
Anna:
What are we going to do tomorrow evening?
(Tối mai chúng ta sẽ làm gì?)
Mai:
How about going to the City Opera? There's an interesting programme on there tomorrow.
(Đến Nhà hát thành phố thì sao? Có một chương trình thú vị sẽ diễn ra ở đó vào ngày mai.)
Anna:
What kind of programme is it, Mai?
(Chương trình gì thế, Mai?)
Mai:
Well, I've got a programme blurb here.
(À, mình có đoạn quảng cáo về chương trình ở đây.)
Nam:
Would you like to have a look, Anna?
(Cậu có muốn xem không, Anna?)
Anna:
Yeah. Let's see. Ah, Tchaikovsky's Swan Lake, a ballet with many well-known Vienamese actors and actresses. Well, it seems cool.
(Ừ. Xem nào. Ah, Swan Lake của Tchaikovsky, một vở ba lê với nhiều nam diễn viên và nữ diễn viên nổi tiếng của Việt Nam. Chà, nó có vẻ tuyệt.)
Mai:
The performers are prominent and talented artists in our country.
(Người biểu diễn là những nghệ sĩ tài năng và nổi tiếng ở nước ta.)
Anna:
Look at this singer. She looks charming and passionate, right?
(Nhìn ca sĩ này xem. Cô ấy có vẻ quyến rũ và đầy đam mê, phải không?)
Mai:
Yeah. She is.
(Ừ. Đúng vậy.)
Anna:
Who is the handsome guitarist?
(Người chơi guitar đẹp trai là ai thế?)
Nam:
Ha Long, one of the leading guitarists of pop music.
(Hà Long, một trong những nghệ sĩ guitar hàng đầu về nhạc pop.)
Mai:
So I'll get the tickets for all of us, right?
(Vậy mình sẽ mua vé cho tất cả chúng ta, được chứ?)
Anna:
OK. Thanks, Mai.
(OK. Cảm ơn, Mai.)