Phần 4: Communication & culture
(Unit 3 - Lớp 10 - Communication and culture - trang 33-34 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 33 SGK tiếng Anh lớp 10 - Communication - sách mới

2. Read and complete the sentences using the names above.
(Đọc và hoàn thành các câu sử dụng những các tên phía trên.)
1.
______ was an Austrian composer of light music, particularly dance music and operettas. (______là một nhà soạn nhạc hòa tấu nhẹ người Áo, đặc biệt là nhạc khiêu vũ và opera nhẹ.)
Đáp án: Johann Strauss
2.
______'s Swan Lake is a love story between Siegfried and Odette, who was turned into a swarn by a magician. The tragic end of the story shows that magic is powerless over love. (Vở Hồ Thiên Nga của______ là một câu chuyện tình yêu của Siegfried và Odette, người đã bị biến thành một con thiên nga bởi phù thủy. Kết thúc bi kịch của câu chuyện cho thấy rằng phép thuật sẽ bị vô hiệu trước tình yêu.)
Đáp án: Tchaikovsky
3.
______, an American singer and actor, is often referred to as the 'King of Rock and Roll' or 'the King'. (______, một ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ thường được nhắc đến với tên gọi “Vua nhạc Rock and Roll” hoặc “Vua”.)
Đáp án: Elvis Presley
4.
______'s Tien Quan Ca was made into the national anthem of the Socialist Republic of Viet Nam. (Tiến Quân Ca của ______ đã trở thành quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.)
Đáp án: Van Cao
5.
______'s piano works are often technically demanding, with an emphasis on nuance and expressive depth. (Những nhạc phẩm dành cho piano của ______ thường đòi hỏi kỹ thuật cao với việc nhấn mạnh vào sắc thái và chiều sâu tinh tế.)
Đáp án: Chopin
6.
______, often referred to as the 'King of Pop' or by his initials MJ, is recognised as the most successful entertainer of all time by Guinness World Records. (______, thường được nhắc đến như một “ông Hoàng nhạc Pop” hoặc bằng các chữ cái đầu tiên trong tên của ông MJ, được công nhận là một nghệ sĩ thành công nhất mọi thời đại bởi Guinness World Records (Kỉ lục Guinness thế giới về đĩa nhạc.)
Đáp án: Michael Jackson