Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Idol: A global smash hit
(Thần tượng: một chương trình phổ biến toàn cầu)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading - sách mới

2. Read the text and discuss the significance of these years: 2001, 2002, 2007, and 2012.
(Đọc bài viết và thảo luận những về ý nghĩa của những năm sau: 2001, 2002, 2007 và 2012.)
ĐÁP ÁN:
2001: the year that Pop Idol was first launched in the UK (2001: Năm Thần tượng Pop ra mắt đầu tiên ở Anh)
2002: the beginning of American Idol (2002: Mùa đầu tiên của Thần tượng âm nhạc Mỹ)
2007: the first season of Vietnam Idol (2007: Mùa đầu tiên của Thần tượng âm nhạc Việt Nam)
2012: the fourth season of Vietnam Idol (2012: Mùa thứ tư của Thần tượng âm nhạc Việt Nam)

Idol is one of the most successful entertainment formats ever launched.
(Thần tượng là một trong những hình thức giải trí thành công nhất được thực hiện từ trước đến nay.)
The first Idol, Pop Idol began in 2001, and quickly became a worldwide phenomenon with local versions in many countries and territories.
(Chương trình thần tượng đầu tiên, Thần Tượng Nhạc Pop, bắt đầu vào năm 2001, và nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu với các phiên bản của nhiều nước và vùng lãnh thổ.)
Hundreds of millions of viewers worldwide have watched The Idol programme since it was first launched in the UK.
(Hàng trăm triệu người trên toàn cầu đã xem chương trình Thần tượng từ bản đầu tiên phát sóng tại Anh.)
The show has been on the top ten rating lists of most countries.
(Chương trình nằm trong top 10 danh sách bình chọn của hầu hết các nước.)
Year after year, Idol remains a global smash hit.
(Qua nhiều năm, Thần tượng vẫn là chương trình phổ biến toàn cầu.)
Some Facts
(Một vài sự thật)
American Idol began in 2002 and quickly became the most popular entertainment series in America with viewers in the hundreds of millions.
(Thần tượng Âm nhạc Mỹ xuất hiện vào năm 2002 và nhanh chóng trở thành chuỗi giải trí phổ biến nhất ở Mỹ với số người xem lên đến hàng trăm triệu.)
Vietnam Idol is part of the Idol franchise created in the UK by Simon Fuller.
(Chương trình Thần tượng Việt Nam là một phần của chương trình Thần tượng tạo ra bởi Simon Fuller tại Vương Quốc Anh.)
The first season of Vietnam Idol aired on May 23, 2007, and the fourth season aired on August 17, 2012.
(Mùa đầu tiên của Thần tượng Âm nhạc Việt Nam được lên sóng vào ngày 23 tháng 5 năm 2007 và mùa thứ tư được lên sóng vào ngày 17 tháng 8 năm 2012.)
The Vietnam Idol process includes: auditions, semi-finals, and finals.
(Chương trình Thần tượng Âm nhạc Việt Nam bao gồm: vòng thử giọng, vòng bán kết, và vòng chung kết.)
The final contestants perform live on stage to a television audience.
(Các thí sinh vào vòng chung kết sẽ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu cho khán giả truyền hình xem.)
The contestants receiving the fewest viewers's votes are eliminated from the competition.
(Những thí sinh nhận được ít lượt bình chọn của người xem nhất sẽ bị loại khỏi cuộc thi.)