Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Idol: A global smash hit
(Thần tượng: chương trình phổ biến toàn cầu)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading - sách mới

1. Look at the logos. Are you familiar with them? Tell a partner what you know.
(Nhìn vào các logo. Bạn có thấy quen thuộc với chúng không? Kể với bạn bè về những gì bạn biết về chúng.)
a. Pop Idol, created by the British entertainment executive Simon Fuller, is a music competition which began on British ITV on October 6, 2001 to select the best new young pop singer in the UK based on viewer voting and participation. (Pop Idol, sáng tạo ra bởi người điều hành giải trí Anh quốc Simon Fuller, là một cuộc thi âm nhạc bắt đầu có trên ITV của Anh vào ngày 6 tháng 10 năm 2001 để chọn ra ca sĩ nhạc pop trẻ mới tốt nhất tại Anh dựa trên việc bỏ phiếu và sự tham gia của người xem.)
b. Who Wants to be a Millionaire or informally called Millionaire is an American television quiz show based upon the British programme of the same title, which offers a maximum prize of $ 1,000,000 for correctly answering a series of consecutive multiple choice questions. (Ai muốn trở thành Triệu phú hoặc tên gọi quen thuộc là Triệu phú là một chương trình giải đố trên truyền hình của Mỹ dựa trên chương trình của Anh với cùng một tựa đề, đưa ra giải thưởng tối đa 1.000.000 đô la cho việc trả lời đúng một loạt các câu hỏi trắc nghiệm liên tiếp.)
c. Vietnam Idol is part of the Idol franchise of the original reality programme Pop Idol by Simon Fuller. The first season of Vietnam Idol aired on May 23, 2007 on HTV9, and the fourth season aired on August 17, 2012. (Việt Nam Idol là một phần của chương trình nhượng quyền thần tượng của chương trình thực tế gốc Pop Idol của Simon Fuller. Mùa giải đầu tiên của Vietnam Idol phát sóng vào ngày 23 tháng 5 năm 2007 trên HTV9 và mùa thứ tư phát sóng vào ngày 17 tháng 8 năm 2012.)