Phần 2: Language
(Unit 3 - Lớp 10 - Language - trang 27-28 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Infinitives
(Động từ nguyên thể)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 28 SGK tiếng Anh lớp 10 - Grammar - sách mới

Use to-infinitives or bare infinitives (infinitives without to) to complete the following sentences.
(Sử dụng động từ nguyên mẫu có “to” hoặc động từ nguyên mẫu không “to” để hoàn thành các câu sau.)
1.
One day he promised (sing)_____ her a song. He had such a beautiful voice!
(Một hôm, anh ấy hứa sẽ hát cho cô ấy nghe một bài hát. Anh ấy có giọng hát rất hay!)
Đáp án: to sing
Giải thích: promise to V =hứa sẽ làm gì
2.
The teen singer is old enough (make)_____ up his own mind.
(Ca sĩ tuổi teen đủ tuổi để tự đưa ra quyết định.)
Đáp án: to make
Giải thích: adj + enough + to V = đủ....để làm gì
3.
Nobody can force the teen singer (do)_____ anything that her mother does not agree with.
(Không ai có thể bắt buộc một ca sĩ tuổi teen làm bất cứ điều gì mà mẹ cô ấy không đồng ý.)
Đáp án: to do
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
His performance was so boring that it made me (fall)_____ asleep.
(Buổi biểu diễn của anh ấy chán đến nổi khiến tôi buồn ngủ.)
Đáp án: fall
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
This morning many of his fans saw him (ride)_____ with his girlfriend on an expensive motorcycle.
(Sáng nay, rất nhiều người hâm mộ thấy anh ấy chở bạn gái đi trên một chiếc mô tô đắt tiền.)
Đáp án: ride
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
I can't decide whether (buy)_____ a ticket online or at the box office.
(Tôi không thể quyết định là nên mua vé trực tuyến hay mua tại phòng bán vé.)
Đáp án: to buy
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.