Phần 2: Language
(Unit 3 - Lớp 10 - Language - trang 27-28 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Compound sentences
(Câu ghép)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 28 SGK tiếng Anh lớp 10 - Grammar - sách mới
1. Match the conjunctions 'and', 'or', 'but' and 'so' with their meanings.
(Nối các liên từ “and, or, but” và “so” với nghĩa của chúng.)
1. and (và)a. contrast (sự đối lập)
2. or (hoặc)b. result (kết quả)
3. but (nhưng)c. choice (sự lựa chọn)
4. so (cho nên)d. an addition of equal importance (phần bổ sung thêm có tầm quan trọng ngang ngửa)
Đáp án:
1 - d
2 - c
3 - a
4 - b
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.198.343
  Thành viên mới nhất:
  mvdzwfeqzrr
  Đang trực tuyến: 256
  Đóng