Phần 2: Language
(Unit 3 - Lớp 10 - Language - trang 27-28 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 27 SGK tiếng Anh lớp 10 - Vocabulary - sách mới

4. Expand your vocabulary. Add more related words.
(Mở rộng vốn từ của bạn. Thêm vào những từ liên quan.)
a. Music (âm nhạc): concert (buổi hòa nhạc), album, solo (album, đơn ca), show (buổi biểu diễn), single (bài hát trong đĩa đơn), video clip (đoạn phim / chương trình ngắn)
b. Contest (cuộc thi): fan (người hâm mộ), audience (khán giả), singer (ca sĩ), star (ngôi sao), judge (giám khảo)