Phần 2: Language
(Unit 3 - Lớp 10 - Language - trang 27-28 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation
(Phát âm)
Hướng dẫn giải UNIT 3 LỚP 10 LANGUAGE - PRONUNCIATION - sách mới
1. Read again the conversation in GETTING STARTED. Circle the words that have the ending sounds /est/, /ənt/, and /eit/.
(Đọc lại đoạn hội thoại ở GETTING STARTED. Khoanh tròn những từ có cụm âm cuối là /est/, /ənt/, và /eit/)
passionate /eit/ (đam mê)
talent /ənt/ (tài năng)
contest /est/ (cuộc thi)
2. a. Listen and repeat.
(Lắng nghe và lặp lại.)
/est/best (tốt nhất), contest (cuộc thi), guest (khách), chest (tủ), test (kiểm tra), rest (nghỉ ngơi), crest (đỉnh, chóp)
/ənt/talent (tài năng), moment (hiện tại), achievement (thành tựu), different (khác nhau), parent (bố/ mẹ), present (hiện tại; quà tặng), current (hiện tại)
/eit/educate (giáo dục), late (muộn), rate (tỉ lệ), date (ngày), state (tiểu bang), commemorate (kỷ niệm), debate (tranh đấu)
b. Listen and write down the words you hear.
(Lắng nghe và viết lại những từ bạn nghe được.)
Đáp án:
commemorate (kỷ niệm)
best (tốt nhất)
talent (tài năng)
different (khác nhau)
guest (khách)
date (ngày)
test (kiểm tra)
achievement (thành tựu)
parent (bố/ mẹ)
3. Can you write down one more word for each ending above?
(Bạn có thể viết ra thêm một từ nữa có phần đuôi như trên không?)
/ent/: request (yêu cầu)
/eit/: penetrate (xuyên qua)
/ənt/: development (sự phát triển)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.255
  Thành viên mới nhất:
  phanphuongtam1512
  Đang trực tuyến: 234

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng