Phần 1: Getting started
(Unit 3 - Lớp 10 - Getting started - trang 26-27 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Live on stage
(Trực tiếp trên sân khấu)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 27 SGK tiếng Anh lớp 10 - sách mới

4. Find the adjectives which describe the teen idol and write them down. Then discuss their meanings.
(Tìm những tính từ miêu tả thần tượng thiếu niên và viết chúng ra. Rồi thảo luận về nghĩa của chúng.)
- shy: not at ease with other people (nhút nhát, e thẹn: không thoải mái với người khác)
- passionate: having a keen enthusiasm or intense desire for something (đam mê: có sự nhiệt tình hoặc mong muốn mãnh liệt về điều gì đó)
- talented: a person with good natural ability (tài năng: một người có khả năng thiên bẩm tốt)
- popular: widely liked or appreciated (phổ biến: được yêu thích rộng rãi hoặc đánh giá cao)
- well-known: famous (nổi tiếng)