Phần 1: Getting started
(Unit 3 - Lớp 10 - Getting started - trang 26-27 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Live on stage
(Trực tiếp trên sân khấu)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 27 SGK tiếng Anh lớp 10 - sách mới

3. Read the conversation again, and give answers to the following questions.
(Đọc lại đoạn hội thoại, và trả lời các câu hỏi sau.)
1.
Who are the speakers talking about?
(Những người trong đoạn hội thoại đang nói về ai?)
Đáp án: They are talking about a young pop star. (Họ đang nói về một ngôi sao nhạc pop trẻ tuổi.)
2.
How did the teen pop star look on stage?
(Ngôi sao nhạc pop thiếu niên trông như thế nào trên sân khấu?)
Đáp án: He looked shy and passionate. (Anh ấy trông bẽn lẽn và đầy say mê.)
3.
What was his first achievement in his home country?
(Thành tựu đầu tiên của cậu ta ở nước nhà là gì?)
Đáp án: He won second place in the Idol contest. (Anh ấy giành giải Á quân trong cuộc thi Thần tượng âm nhạc.)
4.
Who decided to post his homemade videos on the Internet?
(Ai quyết định đăng tải những video tự quay ở nhà của cậu ta lên mạng?)
Đáp án: His morther did. (Mẹ anh ấy.)
5.
How many views did the superstar's videos gain on the Internet?
(Những video được đăng tải lên mạng của siêu sao này đạt bao nhiêu lượt xem?)
Đáp án: They gained over 10,000,000 views. (Chúng nhận được hơn 10.000.000 lượt xem.)
6.
What is one of his most important achievement? Why?
(Một trong những thành tựu quan trọng nhất của cậu ta là gì? Tại sao?)
Đáp án: He had four singles enter Top 40 before his first album. (Anh ấy có 4 bài hát đơn lọt vào Top 40 trước khi phát hành album đầu tay.)