Unit 3 - Tiếng Anh Lớp 10: Music

(Unit 3 - Tiếng Anh Lớp 10: Music - Âm nhạc)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 sách mới (sách thí điểm) - Unit 3 - Lớp 10 - Music (Bài 3 - Âm nhạc)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 3 LỚP 10 SKILLS - READING (Unit 3 - Lớp 10 - Skills - Reading...) UNIT 3 LỚP 10 SKILLS - SPEAKING (Unit 3 - Lớp 10 - Skills - Speaking...) UNIT 3 LỚP 10 SKILLS - LISTENING (Unit 3 - Lớp 10 - Skills - Listening...) UNIT 3 LỚP 10 SKILLS - WRITING (Unit 3 - Lớp 10 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Look at the logos. Are you familiar with them?...) Bài tập 2 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the text and discuss the significance of these...) Bài tập 3 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Circle the appropriate meaning for each word from the text.) Bài tập 4 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Ask and answer the following questions.) Bài tập 1 trang 30 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Read the following TV blurbs. Complete the table with...) Bài tập 2 trang 30 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Imagine you are a TV producer. You are creating...) Bài tập 1 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Do you know these artists? What are their names?) Bài tập 2 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to the following song excerpt. Tell your partner...) Bài tập 3 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Now, listen to the conversation between Anna and Nam....) Bài tập 4 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to the recording again. Give short answers to...) Bài tập 5 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Work with a partner. Tell him/ her about your...) Bài tập 1 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Do you know this man? Read the following paragraphs....) Bài tập 2 trang 32 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Work with a partner to ask and answer the...) Bài tập 3 trang 32 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Write a biography, using one of the Fact Files...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.253.459
  Thành viên mới nhất:
  lwxzyjxvnsi
  Đang trực tuyến: 160
  Đóng