Phần 7: Looking back
(Unit 2 - Lớp 8 - Looking back - trang 24-25 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
4. Read the situations and complete the sentences with suitable forms of the adverbs in brackets.
(Đọc những tình huống và hoàn thành các câu với hình thức so sánh trạng từ phù hợp trong ngoặc đơn.)
1.
A horse can run 80km/hr while a camel can only run 12km/hr. (fast) (Một con ngựa có thể chạy 80km/giờ trong khi con lạc đà chỉ có thể chạy 12km/giờ. (nhanh)
=> A horse can run... faster than a camel.... (Một con ngựa có thể chạy nhanh hơn một con lạc đà.)
2.
According to a survey, 75% of the population in the countryside are happy with their life. This rate in the city is only 47%. (happily) (Theo một cuộc khảo sát, 75% dân số ở nông thôn hài lòng với cuộc sống của họ. Tỷ lệ này trong thành phố chỉ là 47%. (hạnh phúc)
=> People in the countryside live ...more happily than those in the city.... (Người dân ở nông thôn sống hạnh phúc hơn những người trong thành phố.)
3.
Unlike many other jobs, farmers depend heavily on the weather. (heavily) (Không giống như nhiều công việc khác, nông dân phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. (nặng nề)
=> Farmers depend ...more heavily on the weather than people in many other jobs.... (Nông dân phụ thuộc nhiều vào thời tiết hơn so với những người làm nhiều công việc khác.)
4.
We are both bad at swimming but I’m better than my sister. (badly) (Cả hai chúng tôi đều không giỏi bơi lội nhưng tôi bơi tốt hơn cả chị tôi. (tệ)
=> My sister swims ...worse than I do.... (Chị gái tôi bơi tệ hơn tôi.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.253.726
  Thành viên mới nhất:
  hycwwjvqdee
  Đang trực tuyến: 708
  Đóng