Phần 7: Looking back
(Unit 2 - Lớp 8 - Looking back - trang 24-25 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
3. Look at the pictures and complete the sentences, using suitable comparative forms of the adverbs in brackets.
(Nhìn vào những hình ảnh và hoàn thành các câu, sử dụng hình thức so sánh phù hợp của trạng từ trong ngoặc đơn.)
1.
A lion runs _________ a horse. (fast)
(Một con sư tử chạy _________ một con ngựa. (nhanh)
Đáp án: faster than
Giải thích: 'fast' là trạng từ ngắn nên áp dụng công thức: 'trạng từ ngắn + -er' và do có đối tượng so sánh thứ 2 nên cần thêm 'than'.
2.
The Great Wall was built ______ the White House. (early)
(Vạn Lý Trường Thành được xây ______ Nhà Trắng. (sớm)
Đáp án: earlier than
Giải thích: 'early' được coi là trạng từ ngắn dù có hai âm tiết, nên áp dụng công thức: 'trạng từ ngắn + -er'. Do kết thúc bằng 'y', trước đó là 1 phụ âm 'l' nên ta bỏ 'y' thêm 'ier'.
3.
Homes in the city are often _________ furnished_________ those in the countryside. (well)
(Nhà trong thành phố thường _________ tiện nghi _________nhà ở miền quê. (tốt)
Đáp án: better - than
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
A racing driver drives ________________ a normal motorist. (skillfully)
(Một người lái moto ________________người lái xe máy thông thường. (có kĩ năng)
Đáp án: more skillfully than
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
A house is _____________ decorated at New Year_________ during the year. (beautifully)
(Một ngôi nhà được trang trí _____________ vào năm mới so với suốt cả năm. (đẹp)
Đáp án: more beautifully — than
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.254.648
  Thành viên mới nhất:
  ngouyen1982
  Đang trực tuyến: 346
  Đóng