Phần 6: Skills 2
(Unit 2 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Listening
(Nghe)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
1. Listen to a boy talking about changes in his village and tick (✓) the changes he mentions.
(Nghe một bạn nam nói về những thay đổi trong làng của bạn ấy và đánh dấu (✓) những thay đổi mà bạn ấy đề cập đến.)
_________A.the roads in the village (những con đường làng)
________B. electrical appliances in the homes (các thiết bị điện trong nhà)
________C. means of transport (các phương tiện di chuyển)
__________D. entertainment (giải trí)
_________E. school (trường học)
_________F. visitors (du khách)

Audio script:
(Nội dung bài nghe:)
I live in a mountainous village.
(Tôi sống ở một ngôi làng miền núi.)
My parents often tell me stories about their life in the past.
(Cha mẹ tôi thường kể cho tôi những câu chuyện về cuộc sống của họ trong quá khứ.)
It’s not much like the village I can see nowadays.
(Nó không giống như ngôi làng mà tôi có thể nhìn thấy ngày nay.)
Some villagers now live in brick houses instead of earthen ones.
(Một số dân làng hiện đang sống trong những ngôi nhà gạch thay vì những ngôi nhà bằng đất.)
Our houses are better equipped with electric fans and TVs. Thanks to the TV, we now know more about life outside our village.
(Nhà của chúng tôi được trang bị tốt hơn với quạt điện và TV. Nhờ có TV, giờ đây chúng tôi biết nhiều hơn về cuộc sống bên ngoài ngôi làng của chúng tôi.)
We don’t use oil lamps any more. We have electric lights which are much brighter.
(Chúng tôi không dùng đèn dầu nữa. Chúng tôi có đèn điện sáng hơn nhiều.)
More villagers are using motorcycles for transport instead of riding a horse or walking.
(Nhiều dân làng đang sử dụng xe máy để vận chuyển thay vì cưỡi ngựa hoặc đi bộ.)
We — village children — no longer have to waik a long way and cross a stream to get to school, which is dangerous in the rainy season. Now there’s a new school nearby.
(Chúng tôi - trẻ em làng - không còn phải đi một chặng đường dài và băng qua suối để đến trường, việc này rất nguy hiểm vào mùa mưa. Bây giờ có một ngôi trường mới xây gần đó.)
We also have more visitors from the city. They come to experience our way of life.
(Chúng tôi cũng có nhiều du khách hơn từ thành phố. Họ đến để trải nghiệm lối sống của chúng tôi.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.254.648
  Thành viên mới nhất:
  manhtoan8686fffa
  Đang trực tuyến: 639
  Đóng