Phần 5: Skills 1
(Unit 2 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 22-23 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Speaking
(Nói)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
5a. Work in pairs. Discuss and find: two things you like about life in the countryside, two things you don't like about life in the countryside. Explain your choice.
(Làm theo cặp. Thảo luận và tìm ra: 2 điều mà bạn thích về cuộc sống ở miền quê, 2 điều mà bạn không thích về cuộc sống ở miền quê. Giải thích sự lựa chọn của bạn.)
Gợi ý đáp án
A:
What do you like about life in the countryside?
(Bạn thích điều gì về cuộc sống ở miền quê?)
B:
People live in the vast open spaces, and enjoy the fresh air in the countryside. And the traffic isn't so heavy.
(Mọi người sống trong không gian mở rộng lớn, và tận hưởng không khí trong lành ở vùng nông thôn. Và giao thông không quá đông đúc.)
A:
Me too. And what don’t you like about it?
(Tôi cũng vậy. Và bạn không thích điều gì?)
B:
There is no running water and electricity. In addition, people can hardly find high-paying jobs.
(Không có nước máy và điện. Ngoài ra, mọi người khó có thể tìm được việc làm lương cao.)
5b. Report your findings to the class (Báo lại những phát hiện của bạn cho cả lớp)
Gợi ý đáp án:
Both of us love the air and the traffic in the countryside. The air is fresher and the traffic isn't so heavy. (Cả hai chúng tôi đều yêu thích không khí và giao thông ở nông thôn. Không khí trong lành hơn và giao thông không quá nghiêm trọng.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.246.640
  Thành viên mới nhất:
  ongminhhung403d
  Đang trực tuyến: 198

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng