Phần 5: Skills 1
(Unit 2 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 22-23 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Speaking
(Nói)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
4. Work in pairs. Interview your partner to find out what he/ she likes/ doesn't like about the life of the nomads.
(Làm theo cặp. Phỏng vấn bạn học để tìm ra cái mà cậu ấy/ cô ấy thích hoặc không thích về cuộc sống du mục.)
Gợi ý đáp án:
A:
What do you like about the life of the nomads?
(Bạn thích điều gì ở cuộc sống của những người du mục?)
B:
I like that they produce their own food for themselves. They must have no worries about food safety and sanitation.
(Tôi thích bởi họ tự sản xuất thức ăn cho mình. Họ hẳn không phải lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.)
A:
And what don’t you like about it?
(Và bạn không thích điều gì?)
B:
They can’t get a stable job and their own accommodation, because they constantly change locations, switching from one place to another.
(Họ không thể có được một công việc ổn định và chỗ ở của riêng họ, bởi vì họ liên tục thay đổi địa điểm, chuyển từ nơi này sang nơi khác.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.246.640
  Thành viên mới nhất:
  dongxuanviettrung4b
  Đang trực tuyến: 413

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng