Phần 4: Communication
(Unit 2 - Lớp 8 - communication - trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
The countryside through visitors' eyes
(Miền quê qua lăng kính của các du khách)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Work in groups. Reply to the posts in 1. Write down your replies. Discuss and share your replies with the class.
(Làm theo nhóm. Trả lời những bài đăng trong phần 1. Viết câu trả lời của bạn. Thảo luận và chia sẻ câu trả lời của các bạn với cả lớp.)
Gợi ý đáp án:
1.
@Bob: In my opinion, the countryside has benefits that a boring person would never discover. (@ Bob: Theo ý kiến của tôi, miền quê có nhiều lợi ích mà một người nhàm chán không bao giờ khám phá được.)
- Helen from Devonshire - (Helen từ Devonshire)
2.
@Bob: I think this is one of the reasons for urbanization. (@ Bob: Tôi nghĩ đây là một trong những lý do cho việc đô thị hóa.)
- Vu from Da Nang - (Vũ từ Đà Nẵng)
3.
@Dennis: You must be living in the countryside. I wish we had more space in the city where I’m living. (@ Dennis: Chắc bạn đang sống ở nông thôn. Tôi ước chúng tôi có nhiều không gian hơn trong thành phố nơi tôi đang sống.)
- Mia from Tokyo - (Mia từ Tokyo)
4.
@Julie: Great! Where are you living now? I wish I could go to your place one day to enjoy my summer vacation. (@Julie: Tuyệt vời! Bạn đang sống ở đâu? Tôi ước tôi có thể đến nơi của bạn một ngày nào đó để tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình.)
- Lucie from Paris - (Lucie từ Paris )
5.
@Phirun : I think you should enjoy the simple lifestyle in the countryside instead of complaining. Hope it will be better for you. (@Phirun: Tôi nghĩ bạn nên tận hưởng lối sống đơn giản ở nông thôn thay vì phàn nàn. Hy vọng điều đó sẽ tốt hơn cho bạn.)
- Kylie from Berlin - (Kylie từ Berlin)
6.
@Yumi: I have the same idea as you! I really enjoy the peace and quietness in the countryside. (@Yumi: Tôi có cùng ý tưởng với bạn! Tôi thực sự thích sự yên bình và yên tĩnh ở vùng nông thôn.)
- Nam from Ha Noi - (Nam từ Hà Nội)
7.
@Emi: You’re right. As long as we feel comfortable, we can live anywhere. (@Emi: Bạn nói đúng. Miễn là chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta có thể sống ở bất kì đâu.)
- Tony from Miami - (Tony từ Miami)
8.
@Lan: Could you share me some tips on planting vegetables? I love cooking homegrown vegetables but I don’t know how to plant them. (@Lan: Bạn có thể chia sẻ cho tôi một số mẹo về trồng rau không? Tôi thích nấu các loại rau tự trồng nhưng tôi không biết cách trồng chúng.)
- Yutan from Shanghai - (Yutan từ Thượng Hải)