Phần 4: Communication
(Unit 2 - Lớp 8 - communication - trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
The countryside through visitors' eyes
(Miền quê qua lăng kính của các du khách)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. What are the attitudes of these people towards their experiences? Tick (✓) the appropriate box.
(Thái độ của những người này đối với những trải nghiệm của họ là gì? Đánh dấu chọn (✓) vào khung thích hợp.)
1.
Dennis from London
(Dennis từ London)
Positive (tích cực)
Neutral (trung lập)
Negative (tiêu cực)
Đáp án: Positive
Giải thích: Dựa vào những cụm từ '...so much space', '.....without disturbing anybody', ta thấy Dennis yêu thích trải nghiệm của mình.
2.
Julie from Paris
(Julie từ Paris)
Positive (tích cực)
Neutral (trung lập)
Negative (tiêu cực)
Đáp án: Positive
Giải thích: Có thể thấy Julie thích trải nghiệm của mình: '...have never had more interesting vacation'.
3.
Phirun from Phnom Penh
(Phirun từ Phnom Penh)
Positive (tích cực)
Neutral (trung lập)
Negative (tiêu cực)
Đáp án: Negative
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Yumi from Seoul
(Yumi từ Seoul)
Positive (tích cực)
Neutral (trung lập)
Negative (tiêu cực)
Đáp án: Positive
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Emi from Tokyo
(Emi từ Tokyo)
Positive (tích cực)
Neutral (trung lập)
Negative (tiêu cực)
Đáp án: Neutral
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Lan from Ha Noi
(Lan từ Hà Nội)
Positive (tích cực)
Neutral (trung lập)
Negative (tiêu cực)
Đáp án: Positive
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
7.
Bob from Hong Kong
(Bob từ Hồng Kông)
Positive (tích cực)
Neutral (trung lập)
Negative (tiêu cực)
Đáp án: Negative
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.