Phần 4: Communication
(Unit 2 - Lớp 8 - communication - trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
The countryside through visitors' eyes
(Miền quê qua lăng kính của các du khách)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Read the posts on 'Holidays in the Countryside'.
(Đọc các bài đăng ở mục 'Kì nghỉ ở miền quê'.)
There was so much space! We could run around the fields and shout out loud without disturbing anybody. Dennis from London (Có rất nhiều không gian! Chúng tôi có thể chạy quanh các cánh đồng và hét thật lớn mà không làm phiền bất cứ ai. Dennis đến từ Luân Đôn)

Swimming in the river, picking blackberries, collecting honey from beehives ... I have never had a more interesting vacation. Julie from Paris (Tắm sông, hái quả mâm xôi, thu hoạch mật ong từ các tổ ong... Tôi chưa bao giờ có một kì nghỉ thú vị hơn thế. Julie đến từ Paris)

No running water. No electricity. And the only entertainment centre is miles away. Can’t stay here any longer! Phirun from Phnom Penh (Không có nước máy. Không có điện. Còn trung tâm giải trí duy nhất thì cách xa hàng dặm. Không thể ở đây thêm nữa. Phirun đến từ Phnom Penh)

I love the vast open spaces, the fresh air and the feeling of freedom in the countryside. They are experiences I can never have in Seoul. Yumi from Seoul (Tôi thích không gian rộng mở, không khí trong lành và cảm giác tự do ở vùng quê. Đó là những trải nghiệm mà tôi không bao giờ có ở Seoul. Yumi từ Seoul)

I don’t mind visiting those street markets where the locals sell their home-made products. However, city life is more exciting. Emi from Tokyo (Tôi không ngại việc đi chợ trời, nơi mà những người dân địa phương bán các sản phẩm do họ tự sản xuất. Tuy vậy, cuộc sống thành phố vẫn thú vị hơn. Emi từ Tokyo)

Last week I went on a trip to the countryside and had my first experience of farm work: digging holes, planting vegetables and collecting tomatoes. Unforgettable! Lan from Ha Noi (Tuần trước tôi đi nghỉ ở miền quê và lần đầu có những trải nghiệm về công việc của nhà nông: đào hố, trồng rau và thu hoạch cà chua. Thật không thể quên được! Lan từ Hà Nội)

Country life doesn’t excite me at all. So boring and inconvenient. Bob from Hong Kong (Cuộc sống vùng quê không khiến tôi hào hứng chút nào. Rất chán và bất tiện. Bob từ Hồng Kông)