Phần 4: Communication
(Unit 2 - Lớp 8 - communication - trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
The countryside through visitors' eyes
(Miền quê qua lăng kính của các du khách)

Hướng dẫn giải UNIT 2 LỚP 8 COMMUNICATION - sách mới

1. Read the posts on 'Holidays in the Countryside'.
(Đọc các bài đăng ở mục 'Kì nghỉ ở miền quê'.)
There was so much space! We could run around the fields and shout out loud without disturbing anybody. Dennis from London (Có rất nhiều không gian! Chúng tôi có thể chạy quanh các cánh đồng và hét thật lớn mà không làm phiền bất cứ ai. Dennis đến từ Luân Đôn)

Swimming in the river, picking blackberries, collecting honey from beehives ... I have never had a more interesting vacation. Julie from Paris (Tắm sông, hái quả mâm xôi, thu hoạch mật ong từ các tổ ong... Tôi chưa bao giờ có một kì nghỉ thú vị hơn thế. Julie đến từ Paris)

No running water. No electricity. And the only entertainment centre is miles away. Can’t stay here any longer! Phirun from Phnom Penh (Không có nước máy. Không có điện. Còn trung tâm giải trí duy nhất thì cách xa hàng dặm. Không thể ở đây thêm nữa. Phirun đến từ Phnom Penh)

I love the vast open spaces, the fresh air and the feeling of freedom in the countryside. They are experiences I can never have in Seoul. Yumi from Seoul (Tôi thích không gian rộng mở, không khí trong lành và cảm giác tự do ở vùng quê. Đó là những trải nghiệm mà tôi không bao giờ có ở Seoul. Yumi từ Seoul)

I don’t mind visiting those street markets where the locals sell their home-made products. However, city life is more exciting. Emi from Tokyo (Tôi không ngại việc đi chợ trời, nơi mà những người dân địa phương bán các sản phẩm do họ tự sản xuất. Tuy vậy, cuộc sống thành phố vẫn thú vị hơn. Emi từ Tokyo)

Last week I went on a trip to the countryside and had my first experience of farm work: digging holes, planting vegetables and collecting tomatoes. Unforgettable! Lan from Ha Noi (Tuần trước tôi đi nghỉ ở miền quê và lần đầu có những trải nghiệm về công việc của nhà nông: đào hố, trồng rau và thu hoạch cà chua. Thật không thể quên được! Lan từ Hà Nội)

Country life doesn’t excite me at all. So boring and inconvenient. Bob from Hong Kong (Cuộc sống vùng quê không khiến tôi hào hứng chút nào. Rất chán và bất tiện. Bob từ Hồng Kông)

2. What are the attitudes of these people towards their experiences? Tick (✓) the appropriate box.
(Thái độ của những người này đối với những trải nghiệm của họ là gì? Đánh dấu chọn (✓) vào khung thích hợp.)
1.
Dennis from London
(Dennis từ London)
Positive (tích cực)
Neutral (trung lập)
Negative (tiêu cực)
Đáp án: Positive
Giải thích: Dựa vào những cụm từ '...so much space', '.....without disturbing anybody', ta thấy Dennis yêu thích trải nghiệm của mình.
2.
Julie from Paris
(Julie từ Paris)
Positive (tích cực)
Neutral (trung lập)
Negative (tiêu cực)
Đáp án: Positive
Giải thích: Có thể thấy Julie thích trải nghiệm của mình: '...have never had more interesting vacation'.
3.
Phirun from Phnom Penh
(Phirun từ Phnom Penh)
Positive (tích cực)
Neutral (trung lập)
Negative (tiêu cực)
Đáp án: Negative
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Yumi from Seoul
(Yumi từ Seoul)
Positive (tích cực)
Neutral (trung lập)
Negative (tiêu cực)
Đáp án: Positive
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Emi from Tokyo
(Emi từ Tokyo)
Positive (tích cực)
Neutral (trung lập)
Negative (tiêu cực)
Đáp án: Neutral
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Lan from Ha Noi
(Lan từ Hà Nội)
Positive (tích cực)
Neutral (trung lập)
Negative (tiêu cực)
Đáp án: Positive
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
7.
Bob from Hong Kong
(Bob từ Hồng Kông)
Positive (tích cực)
Neutral (trung lập)
Negative (tiêu cực)
Đáp án: Negative
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
3. Work in groups. Reply to the posts in 1. Write down your replies. Discuss and share your replies with the class.
(Làm theo nhóm. Trả lời những bài đăng trong phần 1. Viết câu trả lời của bạn. Thảo luận và chia sẻ câu trả lời của các bạn với cả lớp.)
Gợi ý đáp án:
1.
@Bob: In my opinion, the countryside has benefits that a boring person would never discover. (@ Bob: Theo ý kiến của tôi, miền quê có nhiều lợi ích mà một người nhàm chán không bao giờ khám phá được.)
- Helen from Devonshire - (Helen từ Devonshire)
2.
@Bob: I think this is one of the reasons for urbanization. (@ Bob: Tôi nghĩ đây là một trong những lý do cho việc đô thị hóa.)
- Vu from Da Nang - (Vũ từ Đà Nẵng)
3.
@Dennis: You must be living in the countryside. I wish we had more space in the city where I’m living. (@ Dennis: Chắc bạn đang sống ở nông thôn. Tôi ước chúng tôi có nhiều không gian hơn trong thành phố nơi tôi đang sống.)
- Mia from Tokyo - (Mia từ Tokyo)
4.
@Julie: Great! Where are you living now? I wish I could go to your place one day to enjoy my summer vacation. (@Julie: Tuyệt vời! Bạn đang sống ở đâu? Tôi ước tôi có thể đến nơi của bạn một ngày nào đó để tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình.)
- Lucie from Paris - (Lucie từ Paris )
5.
@Phirun : I think you should enjoy the simple lifestyle in the countryside instead of complaining. Hope it will be better for you. (@Phirun: Tôi nghĩ bạn nên tận hưởng lối sống đơn giản ở nông thôn thay vì phàn nàn. Hy vọng điều đó sẽ tốt hơn cho bạn.)
- Kylie from Berlin - (Kylie từ Berlin)
6.
@Yumi: I have the same idea as you! I really enjoy the peace and quietness in the countryside. (@Yumi: Tôi có cùng ý tưởng với bạn! Tôi thực sự thích sự yên bình và yên tĩnh ở vùng nông thôn.)
- Nam from Ha Noi - (Nam từ Hà Nội)
7.
@Emi: You’re right. As long as we feel comfortable, we can live anywhere. (@Emi: Bạn nói đúng. Miễn là chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta có thể sống ở bất kì đâu.)
- Tony from Miami - (Tony từ Miami)
8.
@Lan: Could you share me some tips on planting vegetables? I love cooking homegrown vegetables but I don’t know how to plant them. (@Lan: Bạn có thể chia sẻ cho tôi một số mẹo về trồng rau không? Tôi thích nấu các loại rau tự trồng nhưng tôi không biết cách trồng chúng.)
- Yutan from Shanghai - (Yutan từ Thượng Hải)