Phần 2: A closer look 1
(Unit 2 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 18-19 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation clusters:/bl/ and /cl/
(Phát âm: cụm:/bl/ và /cl/)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Listen and repeat the words. Pay attention to the initial clusters.
(Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến những cụm phụ âm đứng đầu.)
1. blackberry (quả mâm xôi)2. clothing (quần áo)
3. climb (leo)4. blind (mù)
5. click (nhấp chuột)6. clay (đất sét)
7. bloom (nở hoa)8. blossom (hoa của cây ăn quả)
9. clock (cái đồng hồ)10. clear (trong sạch)