Unit 2 - Tiếng Anh Lớp 12: Urbanisation

(Unit 2 - Tiếng Anh lớp 12: Urbanisation - Đô thị hóa)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 sách mới (sách thí điểm) - Unit 2 - Lớp 12 - Urbanisation (Bài 2 - Đô thị hóa)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 2 LỚP 12 SKILLS - READING (Unit 2 - Lớp 12 - Skills - Reading...) UNIT 2 LỚP 12 SKILLS - SPEAKING (Unit 2 - Lớp 12 - Skills - Speaking...) UNIT 2 LỚP 12 SKILLS - LISTENING (Unit 2 - Lớp 12 - Skills - Listening...) UNIT 2 LỚP 12 SKILLS - WRITING (Unit 2 - Lớp 12 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (You are going to read a text about urbanisation....) Bài tập 2 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Read the text and check your predictions in 1.) Bài tập 3 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Find the words in the text that have the...) Bài tập 4 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Read the text carefully. Answer the following questions.) Bài tập 5 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Discuss with a partner. How has your area been...) Bài tập 1 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Read a conversation between two friends about life in...) Bài tập 2 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Work in pairs. Look at these features of city...) Bài tập 3 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Work in groups. Discuss the positive and negative features...) Bài tập 1 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Look at the following statistics about urbanisation and then...) Bài tập 2 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Match the words with their meanings.) Bài tập 3 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen to a talk about urbanisation and choose the...) Bài tập 4 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen again and choose the best option to complete...) Bài tập 5 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Work in groups. Read the statements in 4 again....) Bài tập 1 trang 26 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Match the phrases in the box with the graphs (a-f).) Bài tập 2 trang 26 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Rewrite the sentences without changing their meaning.) Bài tập 3 trang 26 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (The line graph below shows the urbanisation rate in...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.198.343
  Thành viên mới nhất:
  Borissatly
  Đang trực tuyến: 245
  Đóng