Phần 5: Looking back
(Unit 2 - Lớp 11 - Looking back - trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 28 SGK tiếng Anh lớp 11 - grammar - sách mới
1. Put the words in the correct order to make questions.
(Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng để tạo thành câu hỏi.)
1.
How / feel / broke up / his girlfriend / Peter / with him / when / did / ?
Đáp án: How did Peter feel when his girlfriend broke up with him?
Giải thích: Peter cảm thấy thế nào khi bạn gái của anh ấy chia tay với anh ấy?
2.
How / if / I / look / cut / short/ will / I / my hair / ?
Đáp án: How will I look if I cut my hair short?
Giải thích: Trông tôi sẽ thế nào nếu tôi cắt tóc ngắn?
3.
How / feel / you / did / when / the game / lost / you / ?
Đáp án: How did you feel when you lost the game?
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
How / on TV / sound / Martin's / in the live show / voice / did / last night / ?
Đáp án: How dis Martin's voice sound in the live show on TV last nicht?
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
How / taste / your soup / does ?
Đáp án: How does your soup taste?
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
How / feel / you / had /would / no friends / if / you / ?
Đáp án: How would you feel if you had no friends?
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  ivtwxdvmjxg
  Đang trực tuyến: 431
  Đóng