Phần 5: Looking back
(Unit 2 - Lớp 11 - Looking back - trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải UNIT 2 LỚP 11 LOOKING BACK - GRAMMAR - sách mới
1. Put the words in the correct order to make questions.
(Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng để tạo thành câu hỏi.)
1.
How / feel / broke up / his girlfriend / Peter / with him / when / did / ?
Đáp án: How did Peter feel when his girlfriend broke up with him?
Giải thích: Peter cảm thấy thế nào khi bạn gái của anh ấy chia tay với anh ấy?
2.
How / if / I / look / cut / short/ will / I / my hair / ?
Đáp án: How will I look if I cut my hair short?
Giải thích: Trông tôi sẽ thế nào nếu tôi cắt tóc ngắn?
3.
How / feel / you / did / when / the game / lost / you / ?
Đáp án: How did you feel when you lost the game?
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
How / on TV / sound / Martin's / in the live show / voice / did / last night / ?
Đáp án: How dis Martin's voice sound in the live show on TV last nicht?
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
How / taste / your soup / does ?
Đáp án: How does your soup taste?
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
How / feel / you / had /would / no friends / if / you / ?
Đáp án: How would you feel if you had no friends?
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
2. Write the answers to the questions in 1, using the suggested words.
(Dùng từ gợi ý để trả lời những câu hỏi ở bài tập 1.)
1.
How did Peter feel when his girlfriend broke up with him? (depressed.)
(Peter cảm thấy thế nào khi bạn gái của anh ấy chia tay với anh ấy? (chán nản)
Đáp án: He felt depressed.
2.
How will I look if I cut my hair short? (attractive)
(Trông tôi sẽ ra sao nếu tôi cắt tóc ngắn? (cuốn hút)
Đáp án: You'll look attractive.
3.
How did you feel when you lost the game? (disappointed)
(Bạn cảm thấy thế nào khi thua trò chơi? (thất vọng)
Đáp án: I felt disappointed.
4.
How dis Martin's voice sound in the live show on TV last night? (awful)
(Giọng ca của Martin trong chương trình trực tiếp trên TV tối qua thế nào? (tồi tệ)
Đáp án: His voice sounded awful.
5.
How does your soup taste? (great)
(Món canh của bạn vị như thế nào? (tuyệt vời)
Đáp án: It tastes great.
6.
How would you feel if you had no friends? (lonely)
(Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu không có bạn bè? (cô đơn)
Đáp án: I'd feel lonely.
3. Join the two parts to make cleft sentences.
(Nối hai phần câu để tạo thành câu nhấn mạnh.)
1. It was me (Đó là tôi)a. that Sue usually visits her grandmother (lúc mà Sue thường thăm bà bạn ấy)
2. It's travelling around the world (Đó là chuyến đi khắp thế giới)b. that is always telling lies (người mà luôn luôn nói dối)
3. It's on Friday (Đó là vào thứ Sáu)c. that I got the news from (người mà tôi đã nhận được tin tức từ anh ấy)
4. It's his attitude towards others (Đó là thái độ của anh ta đối với người khác)d. that has helped me to learn about other cultures (đã giúp tôi tìm hiểu về các nền văn hoá khác)
5. It's John (Đó là John)e. that I started my first romantic relationship (nơi mà tôi bắt đầu mối quan hệ lãng mạn đầu tiên/ mối tình đầu của tôi)
6. It was my old friend (Đó là người bạn cũ của tôi)f. that started arguing with Jim (người mà bắt đầu cãi nhau với Jim)
7. It was in Paris (Đó là ở Paris)g. that really upsets me (điều mà thực sự làm tôi khó chịu)
Đáp án:
1 - f
2 - d
3- a
4 - g
5- b
6 - c
7-e
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  kaspersky2k78e25
  Đang trực tuyến: 396
  Đóng