Phần 4: Communication & Culture
(Unit 2 - Lớp 11 - Communication and Culture - trang 26-27 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Culture
(Văn hóa)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 27 SGK tiếng Anh lớp 11 - Culture - sách mới
3. Discuss with a partner. Are group dating, speed dating, and online dating popular in Viet Nam? Why or why not?
(Thảo luận với bạn bên cạnh. Hẹn hò nhóm, hẹn hò tốc độ và hẹn hò trực tuyến có phổ biến ở Việt Nam không? Tại sao có, tại sao không?)
Gợi ý câu trả lời:
Group dating is very popular in Viet Nam, especially among young people. Speed dating is not popular as there are no companies that provide that kind of service. Online dating services can be found on the internet, but they are not very popular as many people think online dating is not safe.
(Việc hẹn hò nhóm là rất phổ biến ở việt nam, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Việc hẹn hò tốc độ không được phổ biến vì không có công ty cung cấp dịch vụ đó. Các dịch vụ hẹn hò trực tuyến có thể được tìm thấy trên internet, nhưng chúng không được phổ biến vì nhiều người nghĩ hẹn hò trực tuyến không an toàn.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  kaspersky2k78e25
  Đang trực tuyến: 396
  Đóng