Phần 4: Communication & Culture
(Unit 2 - Lớp 11 - Communication and Culture - trang 26-27 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Culture
(Văn hóa)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 27 SGK tiếng Anh lớp 11 - Culture - sách mới
2. Read the text again. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick (✓) the correct boxes.
(Đọc lại đoạn văn rồi trả lời xem những lời phát biểu dưới đây là đúng (T), sai (F), hay không có thông tin (NG), sau đó đánh dấu (✓) vào ô đúng.)
1.
Group dating helps people feel more at ease.
(Hẹn hò nhóm giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn.)
Đáp án: T
Giải thích: Groups as large as 30 people take part in events, such as going camping or having a party. This is seen as a safe way to spend time together, and to help to ease tension because people feel more comfortable in the company of friends before deciding whether to go on a one-to-one date.
2.
Australian people don't like one-to-one dating.
(Người Úc không thích hẹn hò từng người một.)
Đáp án: F
Giải thích: They feel more comfortable in the company of friends before deciding whether to go on a one-to-one date.
3.
The Singaporean government encourages young people to take part in dating events.
(Chính phủ Singapore khuyến khích thanh niên tham gia vào các sự kiện hẹn hò.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
One-to-one dating is not popular in Singapore.
(Việc hẹn hò riêng lẻ không phổ biến ở Singapore.)
Đáp án: NG
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Online dating is popular in the United States because it does not cost too much money.
(Hẹn hò trực tuyến là phổ biến ở Hoa Kỳ bởi vì nó không tốn quá nhiều tiền.)
Đáp án: NG
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
People using the 'online dating assistant' service need to communicate by email before meeting face to face.
(Những người sử dụng dịch vụ 'trợ lý hẹn hò trực tuyến' cần liên lạc qua email trước khi gặp mặt trực tiếp.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  ivtwxdvmjxg
  Đang trực tuyến: 431
  Đóng