Phần 4: Communication & Culture
(Unit 2 - Lớp 11 - Communication and Culture - trang 26-27 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 26 SGK tiếng Anh lớp 11 - Communciation - sách mới
2. Discuss the following questions in groups.
(Thảo luận những câu hỏi dưới đây theo nhóm.)
Do you have any online friends? (Bạn có bạn bè trực tuyến nào không?)
If yes, do you want to meet them face to face? (Nếu có, bạn có muốn gặp mặt họ không?)
If no, do you want to make friends online? Give reasons. (Nếu không, bạn có muốn kết bạn trực tuyến không. Nêu lý do.)

I have some online friends on Facebook. They are Linda, Marika, and Jack.
(Tôi có một số người bạn trực tuyến trên Facebook. Họ là Linda, Marika và Jack.)
Linda is English, Marika is Japanese and Jack is American. They are generous and friendly.
(Linda là người Anh, Marika là người Nhật và Jack là người Mỹ. Họ hào phóng và thân thiện.)
I often contact them through email, messenger, video call, etc. I really want to meet them face to face.
(Tôi thường liên lạc với họ qua email, tin nhắn, cuộc gọi video, v.v. Tôi thực sự rất muốn gặp họ trực tiếp.)
I think that having online friends who live around the world brings me some important benefits.
(Tôi nghĩ rằng có những người bạn trực tuyến trên khắp thế giới mang đến cho tôi một số lợi ích quan trọng.)
I can learn a lot of things from my online friends.
(Tôi có thể học được rất nhiều điều từ những người bạn trực tuyến của tôi.)
First, they can be anywhere in the world, so I can learn about different cultures and lifestyles.
(Đầu tiên, họ có thể sống ở bất cứ đâu trên thế giới, vì vậy tôi có thể tìm hiểu về các nền văn hóa và lối sống khác nhau.)
Second, I can contact them whenever I wish - as long as they are online, and I can end the conversation easily when I have other things to do, I can save time and it is very convenient.
(Thứ hai, tôi có thể liên lạc với họ bất cứ khi nào tôi muốn - miễn là họ đang trực tuyến, và tôi có thể kết thúc cuộc nói chuyện dễ dàng khi tôi có những việc khác để làm, tôi có thể tiết kiệm thời gian và rất thuận tiện.)
Another reason, I can share my feelings and my problems with them and they can help me to solve these troubles.
(Một lý do khác, tôi có thể chia sẻ cảm xúc và các vấn đề của tôi với họ và họ có thể giúp tôi giải quyết những rắc rối này.)
Besides, I can quickly end a relationship when I don't feel comfortable with the person anymore. I think it’s exciting to have some online friends.
(Ngoài ra, tôi có thể nhanh chóng kết thúc một mối quan hệ khi tôi cảm thấy không thoải mái với người đó nữa. Tôi nghĩ rằng có những người bạn trực tuyến cũng rất thú vị.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  kaspersky2k78e25
  Đang trực tuyến: 396
  Đóng