Phần 4: Communication & Culture
(Unit 2 - Lớp 11 - Communication and Culture - trang 26-27 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 26 SGK tiếng Anh lớp 11 - Communciation - sách mới
1. Listen to Hung’s opinions about online friends. Answer the questions.
(Hãy nghe ý kiến của Hùng về những người bạn quen trên mạng, rồi trả lời câu hỏi.)
Tapescipt:
Well, there are many advantages of having online friends.
(Vâng, có rất nhiều lợi thế của việc có bạn bè trực tuyến.)
First, they can be anywhere in the world, so I can learn about different cultures and lifestyles.
(Thứ nhất, họ có thể ở bất cứ nơi nào trên thế giới, vì vậy tôi có thể tìm hiểu về các nền văn hoá và lối sống khác nhau.)
Distance does not matter, as all I need is a computer.
(Khoảng cách không quan trọng, tất cả những gì tôi cần là một máy tính.)
Second, I can contact them whenever I wish - as long as they are online, and I can end the conversation easily when I have other things to do.
(Thứ hai, tôi có thể liên lạc với họ bất cứ khi nào tôi muốn - miễn là họ trực tuyến, và tôi có thể kết thúc trò chuyện một cách dễ dàng khi tôi còn việc những việc khác phải làm.)
What's more. I can save a lot of money as there'll be no dinners, parties or get-togethers.
(Hơn thế nữa. Tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền vì sẽ không có bữa tối, bữa tiệc hay tụ tập.)
I don't have to spend money on things like food and drinks or cinema tickets.
(Tôi không phải tiêu tiền vào những thứ như thức ăn, đồ uống hoặc vé xem phim.)
Most importantly, I can quickly end a relationship when I don't feel comfortable with the person any more.
(Quan trọng nhất là tôi có thể nhanh chóng kết thúc mối quan hệ khi tôi cảm thấy không thoải mái với người đó nữa.)
The only thing I don't like about this kind of friendship is that sometimes I don't know for sure who they are.
(Điều duy nhất tôi không thích về kiểu tình bạn này là thi thoảng tôi không biết chắc chắn họ là ai.)
They may not use the real names and can post pictures of others.
(Họ có thể không sử dụng tên thật và có thể đăng hình ảnh của người khác.)
1.
What can Hung learn from his online friends? Why?
(Hùng có thể học hỏi những gì từ bạn bè trực tuyến của mình? Tại sao?)
Đáp án: Hung can have more knowledge of different cultures and lifestyles because his online friends come from different places around the world. (Hùng có thể có thêm kiến thức về các nền văn hóa và lối sống khác nhau vì bạn bè trực tuyến của anh ấy đến từ các nơi khác nhau trên khắp thế giới.)
Giải thích: First, they can be anywhere in the world, so I can learn about different cultures and lifestyles.
2.
When can he contact these friends?
(Khi nào anh ấy có thể liên hệ với những người bạn này?)
Đáp án: He can contact his friends whenever he wants as long as they are online. (Anh ấy có thể liên lạc với bạn bè mình bất kể khi nào anh muốn miễn là họ trực tuyến.)
Giải thích: I can contact them whenever I wish - as long as they are online
3.
Why can he save money?
(Tại sao anh ấy có thể tiết kiệm được tiền?)
Đáp án: Because he doesn't have to spend money on dinners, parties, or cinema tickets. (Vì anh ấy không phải tiêu tiền vào các bữa tối, tiệc tùng và vé xem phim.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
What is the most important benefit of having online friends?
(Lợi ích quan trọng nhất của việc có bạn bè trực tuyến là gì?)
Đáp án: The most important benefit of having online friends is that he can end a relationship quickly. (Lợi ích quan trọng nhất của việc có bạn trực tuyến là anh ấy có thể kết thúc một mối quan hệ một cách nhanh chóng.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
What does Hung dislike about online friendships?
(Hùng không thích gì về tình bạn trực tuyến?)
Đáp án: Sometimes he doesn't know for sure who these friends really are, as they may not use their real names. (Đôi khi anh ấy không biết chắc những người bạn này thực sự là ai, vì họ có thể không sử dụng tên thật.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  ivtwxdvmjxg
  Đang trực tuyến: 277
  Đóng