Phần 3: Skills
(Unit 2 - Lớp 11 - Skills - trang 22-25 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Writing - Teen forum
(Viết - Diễn đàn thanh thiếu niên)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing - sách mới
4. Think of something that happened to you or to another person. Write an online posting of 160-180 words.
(Nghĩ về một chuyện nào đó đã xảy ra với em hoặc với người khác rồi viết một bài đăng lên mạng khoảng 160-180 từ.)
You can write about (Em có thể viết về):
- what happened, when and where, and who was involved (điều gì đã xảy ra, khi nào và ở đâu, và những ai có liên quan)
- how you and the other people felt (em và những người khác cảm thấy ra sao)
- your wish (mong ước của em)

I don't know what to do now. Last week I had an argument with my best friend because I thought she had lied to me.
(Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tuần trước tôi đã cãi nhau với bạn thân của mình vì tôi nghĩ cô ấy đã nói dối tôi.)
She tried to explain, but I was so angry that I refused to listen to her explanation.
(Cô ấy cố giải thích, nhưng tôi tức giận quá nên đã từ chối nghe lời giải thích của cô ấy. )
Yesterday, I happened to find out that I was wrong. I immediately called her to apologize, but this time it was her who refused to listen to me.
(Hôm qua, tôi đã phát hiện ra rằng tôi đã sai. Tôi ngay lập tức gọi cô ấy để xin lỗi, nhưng lần này là cô ấy đã từ chối nghe tôi.)
I don't want our friendship to come to an end this way. We've been good friends for years.
(Tôi không muốn tình bạn của chúng tôi kết thúc như thế này. Chúng tôi đã là bạn tốt trong nhiều năm.)
I really hope that she will forgive me for what I have done and said to her.
(Tôi thực sự hy vọng cô ấy sẽ tha thứ cho tôi vì những gì tôi đã làm và nói với cô ấy.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  ivtwxdvmjxg
  Đang trực tuyến: 277
  Đóng