Phần 3: Skills
(Unit 2 - Lớp 11 - Skills - trang 22-25 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Writing - Teen forum
(Viết - Diễn đàn thanh thiếu niên)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing - sách mới
3. Choose one of the stories below. Use the ideas to write an online posting of 160-18 words.
(Chọn một trong số những câu chuyện dưới đây, sử dụng ý tưởng đã cho để viết một bài đăng lên mạng khoảng 160-180 từ.)
Story (Câu chuyện)Wish (Lời ước)
Parents work late on weekdays and most weekends; alone at home with the housemaid or tutor; feeling lonely ( Cha mẹ làm việc muộn những ngày trong tuần và hầu hết những dịp cuối tuần ; một mình ở nhà với cô giúp việc hoặc gia sư ; cảm thấy cô đơn )Parents to spend more time with you ( Bố mẹ dành nhiều thời gian hơn cho con )
Best friend dropped out of school and started working; her/his parents can't support her/ him; missing your friend at school ( Bạn thân bỏ học và bắt đầu làm việc ; cha mẹ của cô ấy /của anh ấy không thể hỗ trợ cô ấy / anh ấy ; nhớ bạn bè của bạn ở trường )Help your friend to continue her/his education ( Giúp bạn anh/cô ấy tiếp tục học tập)
Friend confided a secret to you; you failed to keep it secret; told it to other people; friend broke up with you; tried to apologise; your apology not accepted; feeling regretful ( Người bạn tiết lộ bí mật cho bạn ; bạn không giữ kín nó ; kể chuyện đó cho người khác ; người bạn chia tay với bạn ; cố xin lỗi ; lời xin lỗi của bạn không được chấp nhận ; cảm thấy tiếc nuối ) Friend to forgive you; become friends again ( Tha thứ cho bạn; trở thành bạn bè )
Bài viết tham khảo:
My best friend, Hoa, decided to drop out of school and start working to help her parents.
(Bạn thân của tôi, Hoa , quyết định bỏ học và bắt đầu làm việc để giúp bố mẹ.)
In my class, she was one of the best students.
(Trong lớp của tôi, cô ấy là một trong những học sinh giỏi nhất.)
She not only always got high marks on exams but also was a good friend because of her kindness.
(Cô ấy không chỉ luôn đạt điểm cao trong kỳ thi mà còn là người bạn tốt vì lòng tốt của cô ấy.)
She helped us with our homework, gave us encouragement to overcome our troubles.
(Cô ấy giúp chúng ta làm bài tập, cho chúng ta sự khuyến khích vượt qua những khó khăn.)
Hoa’s family is very poor. Both of her parents are farmers.
(Gia đình Hoa rất nghèo. Cả hai bố mẹ đều là nông dân.)
Although they work hard in the fields all year round, they can’t earn enough money to cover their everyday needs.
(Mặc dù họ làm việc chăm chỉ trong suốt cả năm, họ vẫn không thể kiếm đủ tiền để trang trải cho nhu cầu hàng ngày của họ.)
Of course, they can’t support Hoa to go to school.
(Tất nhiên, không không thể hỗ trợ Hoa đi học.)
She loves her family so much and she doesn’t want to be a burden on her parents, so she dropped out of school and started working.
(Cô ấy yêu gia đình mình rất nhiều và cô ấy không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ, nên cô ấy bỏ học và bắt đầu làm việc.)
Since she left school, my class has missed her so much and all of us wish we could do something to help her to continue her education.
(Kể từ khi cô ấy rời trường, lớp tôi nhớ cô ấy rất nhiều và tất cả chúng tôi đều ước chúng tôi có thể làm gì đó để giúp cô ấy tiếp tục học tập.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  lzxwvcxwggh
  Đang trực tuyến: 378

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng