Phần 3: Skills
(Unit 2 - Lớp 11 - Skills - trang 22-25 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Speaking - Seeking advice
(Nói - Tìm kiếm lời khuyên)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking - sách mới
3. Practise the conversation with a partner.
(Em hãy thực hành đoạn hội thoại với bạn bên cạnh.)
Van:
Hi, Chi. You look sad. What's the problem?
(Chào Chi. Trông bạn buồn thế. Có vấn đề gì thế?)
Chi:
You know, van, we were chosen to take part in the English Public Speaking Contest in Da Nang next month...
(Bạn biết đó, Vân, chúng mình được chọn tham gia vào cuộc thi nói tiếng Anh trước đám đông ở Đà Nẵng vào tháng tới...)
Van:
Yes. Only two students from each class were selected and we need to get our parents' permission.
(Ừ. Chỉ có hai học sinh trong mỗi lớp được chọn và chúng mình cần xin phép cha mẹ đã.)
Chi:
So did your parents give you permission?
(Thế cha mẹ bạn có cho phép bạn không?)
Van:
yes, they did. They felt proud that I was selected. How about yours?
(Có, họ có cho phép tớ. Họ cảm thấy tự hào vì tớ được chọn. Thế còn cha mẹ bạn?)
Chi:
My parents said no. They said Da Nang is too far away, and I'll miss the TOEFL test already arranged for next month. But I really want to go.
(Bố mẹ tớ không đồng ý. Họ nói Đà Nẵng cách quá đây quá xa, và tớ sẽ bị lỡ kì thi TOEFL đã được sắp xếp vào tháng tới. Nhưng tớ thực sự muốn tham gia.)
Van:
I understand. It's the chance of a lifetime ... But I have an idea.
(Tớ hiểu mà. Đó là cơ hội có một trong đời ... Nhưng tớ có ý này.)
You can take the test another time. Did you tell your parents about that?
(Bạn có thể thi vào một dịp khác. Bạn đã bảo cha mẹ về điều đó chưa?)
Chi:
I did. The real problem is that I've never been away from home, and they are worried. What should I do? .
(Tớ nói rồi. Vấn đề thực sự là tớ chưa bao giờ đi xa nhà trước kia, do vậy họ lo lắng. Tớ phải làm gì đây?)
Van:
Let's talk to our teacher. I think she can persuade your parents.
(Hãy nói chuyện với cô giáo của chúng mình. Tớ nghĩ cô ấy có thể thuyết phục cha mẹ bạn.)
Chi:
Good idea. Thanks for your advice.
(Ý hay đó. Cảm ơn lời khuyên của bạn nhé.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  kaspersky2k78e25
  Đang trực tuyến: 396
  Đóng