Phần 3: Skills
(Unit 2 - Lớp 11 - Skills - trang 22-25 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Speaking - Seeking advice
(Nói - Tìm kiếm lời khuyên)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking - sách mới
2. Answer the questions.
(Trả lời các câu hỏi)
1.
What is Chi's problem?
(Vấn đề của Chi là gì?)
Đáp án: She was chosen to take part in the English Public Speaking Contest in Da Nang, but her parents don't allow her to go there. They are worried because she has never been away from home. (Bạn ấy được chọn tham gia Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh Trước đám đông ở Đà Nẵng, nhưng bố mẹ bạn ấy không cho phép bạn ấy đến đó. Bố mẹ lo lắng vì bạn ấy chưa từng xa nhà.)
Giải thích: My parents said no. They said Da Nang is too far away, and I'll miss the TOEFL test already arranged for next month. The real problem is that I've never been away from home, and they are worried. (Bố mẹ mình nói không. Bố mẹ bảo rằng Đà Nẵng quá xa, và tớ sẽ lỡ bài thi TOEFL đã được xếp lịch vào tháng tới. Vấn đề thực sự là tớ chưa bao giờ xa nhà, và bố mẹ thấy lo lắng.)
2.
What does Van advise her to do?
(Vân khuyên cô ấy làm gì?)
Đáp án: Van advises Chi to ask their teacher to persuade Chi's parents. (Vân khuyên Chi nhờ giáo viên thuyết phục bố mẹ Chi.)
Giải thích: Let's talk to our teacher. I think she can persuade your parents. (Hãy nói với cô giáo của chúng mình. Tớ nghĩ cô có thể thuyết phục được bố mẹ bạn.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  ivtwxdvmjxg
  Đang trực tuyến: 277
  Đóng