Phần 3: Skills
(Unit 2 - Lớp 11 - Skills - trang 22-25 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Reading - Please help me!
(Đọc hiểu - Làm ơn giúp tôi!)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading - sách mới
4. Read the newspaper column again and answer the questions.
(Hãy đọc lại bài báo rồi trả lời câu hỏi.)
1.
What is the realtionship between H and Hoa?
(Mối quan hệ giữa Hà và Hoa là gì?)
Đáp án: They are close friends. (Họ là bạn thân.)
Giải thích: Hoa is my only friend at school.
2.
What did Ha tell Hoa two weeks ago?
(Hà nói gì với Hoa cách đây hai tuần?)
Đáp án: Ha told Hoa about her depression and her intention to drop out of school. (Hà kể cho Hoa nghe về tình trạng trầm cảm của mình và ý định bỏ học.)
Giải thích: Two weeks ago, I told her I was very unhappy and lonely, and that I even wanted to drop out of school.
3.
Why did they have an argument?
(Tại sao họ lại có một cuộc cãi vã?)
Đáp án: Because Hoa promised to keep Ha's story secret, but then she told the teacher about it. (Vì Hoa đã hứa là giữ bí mật câu chuyện của Hà, nhưng sau đó bạn ấy lại kể lại cho giáo viên nghe về chuyện này.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Does the counsellor agree with Ha's reactions?
(Tư vấn viên có đồng ý với phản ứng của Hà không?)
Đáp án: No. She tries to explain why Hoa told the teacher about Ha's problem, and advises Ha to talk to Hoa again. (Không. Cô ấy cố gắng giải thích lý do tại sao Hoa lại kể cho giáo viên nghe về vấn đề của Hà và khuyên Hà nên nói chuyện lại với Hoa.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
What does Quang Nam think about his own appearance?
(Quang Nam nghĩ gì về ngoại hình của chính mình? )
Đáp án: He thinks he is short and fat, and girls don't find him attractive. (Bạn ấy nghĩ rằng bạn ấy lùn và béo, và các bạn nữ thấy bạn ấy không hấp dẫn.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Why do his male friends make jokes about him?
(Tại sao những người bạn nam của bạn ấy lại cười đùa về bạn ấy?)
Đáp án: Because Nam does not have a good relationship with the girls in his class. (Bởi vì Nam không có mối quan hệ tốt với các bạn nữ trong lớp.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
7.
What does the counsellor advise Nam to do?
(Cố vấn khuyên Nam nên làm gì?)
Đáp án: The counsellor advises Nam to focus on his studies, become an excellent student and learn how to start a friendly conversation with his classmates. (Cố vấn khuyên Nam nên tập trung vào học hành, trở thành một học sinh xuất sắc và học cách bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiện với các bạn cùng lớp.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  ivtwxdvmjxg
  Đang trực tuyến: 277
  Đóng