Phần 3: Skills
(Unit 2 - Lớp 11 - Skills - trang 22-25 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Reading - Please help me!
(Đọc hiểu - Làm ơn giúp tôi!)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading - sách mới
3. Find the words or expressions in the text that have the following meanings and write them in the space below.
(Tìm từ / cụm từ trong đoạn văn có nghĩa dưới đây rồi viết những từ đó vào khoảng trống bên dưới.)
1.
Be friendly and able to interact well with someone......
(Thân thiện và có khả năng giao tiếp tốt với ai đó.....)
Đáp án: be on good terms with someone (có quan hệ tốt với ai đó)
2.
Take an opportunity to act before other people do......
(Có cơ hội để hành động trước khi người khác làm)
Đáp án: take the initiative (chủ động)
3.
Have confidence in someone......
(Có niềm tin vào một ai đó)
Đáp án: trust (tin tưởng)
4.
Take part in ( a conversation) .......
(Tham gia (một cuộc trò chuyện)
Đáp án: engage in (a conversation) (tham gia vào một cuộc trò chuyện)
5.
Stop going to classes before finishing one's studies......
(Ngừng đi học trước khi học xong)
Đáp án: drop out (of school) (bỏ học)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  kaspersky2k78e25
  Đang trực tuyến: 396
  Đóng