Phần 3: Skills
(Unit 2 - Lớp 11 - Skills - trang 22-25 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Reading- Please help me!
(Đọc hiểu - Làm ơn giúp tôi!)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading - sách mới
1. Discuss with a partner.
(Thảo luận với bạn bên cạnh.)
1.
What is happening in the pictures? What problems do you think these people have?
(Điều gì đang xảy ra trong bức tranh? Bạn nghĩ những người này có những vấn đề gì?)
Đáp án:
Being a human, everyone faces up with different problems, maybe stress, pressure from work or school, home as well as broken relationships, or maybe suffering from violence, and other problems. Now, we look at the pictures and discuss with a partner to find out problems these people have. First of all, as we see in picture a, the teacher is returning student's test papers. The boy is depressed because of his poor grades. As students, especially with the pressure of learning, we always want to get good marks, but sometimes we get the scores that are not as good as expected and that makes us feel so sad. Therefore, the boy is so disappointed with his scores. The second picture shows us that their relationship is breaking up. Maybe, the couple has conflicts; they can’t reconcile, which can lead to divorce. In the last picture, we see that they’re having an argument. Maybe, they have different ideas, or they have a conflict about something, or other problems.
(Là một con người, mọi người đều phải đối mặt với các vấn đề khác nhau, có thể là căng thẳng, áp lực từ công việc hoặc trường học, gia đình cũng như là những mối quan hệ đổ vỡ, hoặc có thể chịu các vấn đề về bạo lực hay các vấn đề khác. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào những bức hình và thảo luận với bạn bên cạnh để tìm ra những vấn đề mà những người này gặp phải. Đầu tiên, như chúng ta thấy trong hình a, giáo viên đang trả lại các bài kiểm tra của học sinh. Cậu bạn đó thấy thất vọng vì bị điểm kém. Là học sinh, đặc biệt là với áp lực học tập, chúng ta luôn muốn đạt được điểm tốt, nhưng đôi khi chúng ta nhận được điểm số không như mong đợi khiến chúng ta cảm thấy buồn. Vì vậy, cậu bạn trong tranh rất thất vọng với những điểm số của mình. Bức tranh thứ hai cho chúng ta thấy mối quan hệ của họ đang bị rạn vỡ. Có thể, đôi vợ chồng có mâu thuẫn, họ không thể hòa giải, điều đó có thể dẫn đến ly hôn. Trong bức tranh cuối cùng, chúng ta thấy rằng họ đang tranh luận. Có thể, họ có những ý kiến đối lập nhau, hoặc họ có một cuộc xung đột về một điều gì đó, hoặc các vấn đề khác.)
2.
Whenever you have problems with schoolwork or relationships (at home or at school), who do you talk to?
(Bất cứ khi nào bạn có vấn đề trong việc học tập ở trường hoặc các mối quan hệ (ở nhà hay ở trường), bạn nói chuyện với ai?)
Đáp án:
Nowadays, teenagers face up with many problems in their life such as pressures from school and family, problems with classmates at school, unsafe living environment, or negative feelings about themselves. Just like others, I also have many troubles. When I have these problems, I often talk with my mother. My mother is older than me, so she has more experience. Moreover, my mom is the person who understands and loves me the most. She always sympathizes with me and supports me. I think she has many good ways to help me solve these problems. I believe in her.
(Ngày nay, thanh thiếu niên phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống của họ như áp lực từ trường học và gia đình, vấn đề với bạn cùng lớp ở trường, môi trường sống không an toàn, hoặc cảm xúc tiêu cực về bản thân họ. Cũng giống như những người khác, tôi cũng có nhiều rắc rối. Khi tôi gặp khó khăn, tôi thường nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ tôi lớn tuổi hơn tôi, vì vậy mẹ có nhiều kinh nghiệm hơn. Hơn nữa, mẹ tôi là người hiểu và yêu tôi nhiều nhất. Mẹ luôn thông cảm với tôi và ủng hộ tôi. Tôi nghĩ mẹ sẽ có nhiều cách tốt để giúp tôi giải quyết những vấn đề này. Tôi tin tưởng vào mẹ của mình.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  ivtwxdvmjxg
  Đang trực tuyến: 277
  Đóng