Phần 2: Language
(Unit 2 - Lớp 11 - Language - trang 20-21 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Cleft sentences with It is/ was... that...
(Câu chẻ với cấu trúc It is/ was... that...)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 11 - Grammar - Cleft sentences - sách mới
2. Write the answers to these questions. Use the words or phrases in brackets as the focus.
(Viết các câu trả lời cho các câu hỏi sau. Nhấn mạnh các từ, cụm từ trong ngoặc.)
1.
Did you have a date with Susan? (Mary)
(Bạn đã đi hẹn hò với Susan phải không? (Mary)
Đáp án:
No. It was Mary that I had a date with.
Không phải. Đó là Mary, người mà tớ đã đi hẹn hò cùng.
2.
Did your father give you a new bike for your birthday? (a smartphone)
(Cha của bạn đã tặng bạn một chiếc xe đạp mới nhân dịp sinh nhật của bạn không? (một chiếc điện thoại thông minh)
Đáp án:
No. It was a smartphone that he gave me for my birthday.
Không phải. Đó là một chiếc điện thoại thông minh, bố đã tặng mình nhân dịp sinh nhật.
3.
Are you going to spend the holiday in Nha Trang with your family? (in Tokyo)
(Bạn sẽ trải qua kỳ nghỉ ở Nha Trang với gia đình mình à? (ở Tokyo)
Đáp án:
No. It's in Tokyo that I'm going to spend the holiday with my family.
Không phải. Là ở Tokyo, nơi mình sẽ trải qua kỳ nghỉ cùng với gia đình.
4.
Do you want to become a businessman? (a lawyer)
(Bạn có muốn trở thành một doanh nhân không? (một luật sư)
Đáp án:
No. It's a lawyer that I want to become.
Không. Mình muốn trở thành luật sư cơ.
5.
Does John earn 10,000 dollars a month? (his brother)
(John kiếm được 10.000 đô la một tháng phải không? (anh trai của anh ấy)
Đáp án:
No. It's his brother that/ who earns 10,000 dollars a month.
Không phải. Là anh trai của anh ấy kiếm được 10.000 đô la mỗi tháng.
6.
Is Mai in love with Phong? (Ha)
(Mai đang yêu Phong phải không? (Hà)
Đáp án:
No. It's Ha that/ who is in love with Phong.
Không phải. Là Hà đang yêu phong mới đúng.
7.
Can you speak three languages fluently? (my friend)
(Bạn có thể nói ba thứ tiếng trôi chảy phải không? (Bạn của tôi)
Đáp án:
No. It's my friend that/ who can speak three languages fluently.
Không phải. Đó là bạn tôi, người có thể nói được ba thứ tiếng một cách trôi chảy.
8.
Do we have a meeting at 8 p.m. tomorrow? (at 8 a.m.)
(Chúng ta có cuộc họp vào lúc 8 giờ tối ngày mai sao? (vào lúc 8 giờ sáng)
Đáp án:
No. It's at 8 a.m (tomorrow) that we have a meeting.
Không phải. Là lúc 8 giờ sáng mai chúng ta có cuộc họp mới đúng.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  ivtwxdvmjxg
  Đang trực tuyến: 431
  Đóng