Phần 2: Language
(Unit 2 - Lớp 11 - Language - trang 20-21 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Grammar - Linking Verb
(Ngữ pháp - Động từ nối)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 11 - Grammar - Linking verbs - sách mới
1. Choose the verbs in the box to complete the sentences. Make changes to the verb forms if necessary.
(Chọn động từ cho trong khung để hoàn thành câu. Thay đổi dạng thức của động từ nếu cần thiết.)
look (trông/ nhìn)
grow (lớn lên)
sound (nghe có vẻ)
get (trở nên)
stay (ở lại, giữ được)
seem (dường như)
1.
A: Jane wants to reconcile with her friend.
(A: Jane muốn hòa giải với bạn mình.)
B: That .... good.
(B: Điều đó....tốt.)
Đáp án: sounds
Giải thích: 'that' + động từ chia theo số ít, vì vậy 'sound' được chia là 'sounds' ở thì hiện tại đơn.
2.
Children become more independent as they .... older.
(Trẻ em trở nên độc lập hơn khi chúng ....lớn lên.)
Đáp án: grow/ get
Giải thích: grow/ get older = lớn lên, trưởng thành hơn; 'they' + động từ chia theo số nhiều nên 'grow/ get' được giữ nguyên trong thì hiện tại đơn.
3.
I can't .... awake any longer. I'm sleepy.
(Tôi không thể .... thức được nữa. Tôi đang buồn ngủ.)
Đáp án: stay
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Turn off the air-conditioner. It's ....too cold in here.
(Tắt điều hòa đi. Ở đây.....quá lạnh.)
Đáp án: getting
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Getting involved in a romantic relationship does not .... right for you now. You are too young.
(Tham gia vào một mối quan hệ lãng mạn.....không phù hợp với bạn bây giờ. Bạn quá trẻ.)
Đáp án: seem
6.
Jack broke up with his girlfriend, but he didn't .... sad when I saw him.
(Jack đã chia tay bạn gái mình, nhưng anh ấy....không buồn khi tôi nhìn thấy anh ấy.)
Đáp án: look/ seem
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  kaspersky2k78e25
  Đang trực tuyến: 454
  Đóng