Phần 2: Language
(Unit 2 - Lớp 11 - Language - trang 20-21 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 11 - Vocabulary - sách mới
2. Complete the sentences with the words or phrases in 1.
(Hãy hoàn thành những câu sau bằng những từ/cụm từ ở bài tập 1.)
1.
Carol was willing to .... to John when he .... with his girlfriend.
(Carol đã sẵn sàng .... John khi anh .... với bạn gái mình.)
Đáp án: lend an ear, broke up
Giải thích: lend an ear to sb = lắng nghe và thấu hiểu ai đó; break up with sb = chia tay với ai đó, do văn cảnh câu là thì quá khứ đơn nên 'break' chia là 'broke'.
2.
James and his father were .... after an argument.
(James và cha của anh ấy đã ....sau một cuộc cãi vã.)
Đáp án: reconciled
Giải thích: Chỗ trống cần điền một tính từ chỉ việc hòa giải, làm hòa.
3.
Their close friendship turned into a .... .
(Tình bạn thân thiết của họ đã chuyển thành một.....)
Đáp án: romantic relationship
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Ann and John are.... but are always having a lot of .... .
(Ann và John đang ......nhưng luôn có nhiều.......)
Đáp án: in a relationship, arguments
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
I feel really excited because I .... with Laura tomorrow.
(Tôi cảm thấy rất hào hứng bởi vì tôi.....với Laura vào ngày mai.)
Đáp án: have got a date
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
A true friend is someone who is .... and always willing to help.
(Một người bạn thật sự là người..... và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ.)
Đáp án: sympathetic
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  tranthaoly111222
  Đang trực tuyến: 599

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng