Phần 2: Language
(Unit 2 - Lớp 11 - Language - trang 20-21 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation
(Phát âm)
Hướng dẫn giải UNIT 2 LỚP 11 LANGUAGE - PRONUNCIATION - sách mới
1. Find the contracted forms in the conversation and write their full forms in the space below.
(Tìm dạng rút gọn trong bài hội thoại và viết thành dạng đầy đủ vào chỗ trống dưới đây.)
- shouldn't = should not
- It's = It is
- he's = he is
- you're = you are
- there's = there is
- you'll = you will
- we're = we are
- Don't = Do not
- I'm = I am
- Didn't = Did not
2. Listen and underline what you hear - the contraction or the full form.
(Hãy nghe và gạch dưới từ mà em nghe được - dạng rút gọn hay dạng đầy đủ.)
1.
A: Why won't you help me with my homework?
(A: Tại sao bạn không giúp tớ làm bài tập ở nhà?)
B: I will/I'll. I'll/ I will be with you in a minute.
(B: Tớ sẽ giúp. Lát nữa tớ sẽ giúp bạn.)
Đáp án: I will - I'll
2.
A: You must be pleased with your test results.
(A: Bạn chắc hẳn hài lòng với kết quả bài kiểm tra của bạn.)
B: Yes, I am/I'm
(B: Ừ, đúng vậy.)
Đáp án: I am
3.
A: I thought he was in Ha Noi today.
(A: Tôi nghĩ hôm nay anh ấy ở Hà Nội.)
B: He is/He's in Ha Noi. That's where he's/ he is calling from.
(B: Anh ấy ở Hà Nội. Đó là nơi anh ấy đang gọi.)
Đáp án: He is - he's
4.
A: Here we are/we're . This is my place.
(A: Chúng ta đến nơi rồi. Đây là nơi ở của tôi.)
B: I did not/ didn't know it'd take two hours to get to your house.
(B: Tôi không biết là phải mất hai giờ để đến được nhà bạn.)
Đáp án: we are - didn't
5.
A: I have/I've been to Hawaii several times.
(A: Tôi đã đến Hawaii vài lần.)
B: Really? That is/ That's an interesting place to visit, I suppose.
(B: Thật sao? Tôi cho rằng đó là một nơi thú vị để ghé thăm.)
Đáp án: I've - That's
3. Listen and repeat the exchanges in 2.
(Nghe và lặp lại những lời hỏi đáp ở bài tập 2.)
1.
A: Why won't you help me with my homework?
(A: Tại sao bạn không giúp tớ làm bài tập ở nhà?)
B: I will. I'll be with you in a minute.
(B: Tớ sẽ giúp. chốc nữa, tớ sẽ tới giúp bạn.)
2.
A: You must be pleased with your test results.
(A: Bạn chắc hẳn hài lòng với kết quả bài kiểm tra của mình.)
B: Yes, I am
(B: Vâng, đúng vậy.)
3.
A: I thought he was in Ha Noi today.
(A: Tôi nghĩ hôm nay anh ấy ở Hà Nội.)
B: He is in Ha Noi. That's where he's calling from.
(B: Anh ấy đang ở Hà Nội. Đó là nơi anh ấy đang gọi.)
4.
A: Here we are. This is my place.
(A: Chúng ta tới nơi rồi. Đây là nơi ở của tôi.)
B: I didn't know it'd take two hours to get to your house.
(B: Tôi không biết là phải mất hai giờ để đến được nhà bạn.)
5.
A: I've been to Hawaii several times.
(A: Tôi đã đến Hawaii vài lần.)
B: Really? That's an interesting place to visit, I suppose.
(B: Thật sao? Tôi cho rằng đó là một nơi thú vị để ghé thăm.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  ivtwxdvmjxg
  Đang trực tuyến: 431
  Đóng