Phần 1: Getting started
(Unit 2 - Lớp 11 - Getting Started - trang 18-19 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Romantic relationships
(Mối quan hệ tình cảm lãng mạn)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới
3. Read the conversation again, and find the verbs that come before the words below. Write them in the space provided.
(Hãy đọc lại đoạn hội thoại rồi tìm những động từ đứng trước những từ cho dưới đây. Viết các từ đó vào ô trống cho sẵn.)
Verbs (Động từ)Adjectives (Tính từ)
1.....involved (liên quan)
2.....bored (chán chường)
3.....very kind, caring and sympathetic (Rất tốt, quan tâm và cảm thông)
4.....good (tốt)
Đáp án:
1 - get
2 - feel
3- are
4 - sounds
Giải thích:
1. (to) get involved in = tham gia vào/ có liên quan đến
2. feel + tính từ chỉ cảm xúc = cảm thấy như thế nào
3. 'be' + tính từ = chỉ tính chất, đặc trưng của người hoặc sự vật, sự việc
4. sound + tính từ = nghe có vẻ...
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  ivtwxdvmjxg
  Đang trực tuyến: 431
  Đóng