Phần 5: Looking back
(Unit 2 - Lớp 11 - Looking back - trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 28 SGK tiếng Anh lớp 11 - grammar - sách mới
3. Join the two parts to make cleft sentences.
(Nối hai phần câu để tạo thành câu nhấn mạnh.)
1. It was me (Đó là tôi)a. that Sue usually visits her grandmother (lúc mà Sue thường thăm bà bạn ấy)
2. It's travelling around the world (Đó là chuyến đi khắp thế giới)b. that is always telling lies (người mà luôn luôn nói dối)
3. It's on Friday (Đó là vào thứ Sáu)c. that I got the news from (người mà tôi đã nhận được tin tức từ anh ấy)
4. It's his attitude towards others (Đó là thái độ của anh ta đối với người khác)d. that has helped me to learn about other cultures (đã giúp tôi tìm hiểu về các nền văn hoá khác)
5. It's John (Đó là John)e. that I started my first romantic relationship (nơi mà tôi bắt đầu mối quan hệ lãng mạn đầu tiên/ mối tình đầu của tôi)
6. It was my old friend (Đó là người bạn cũ của tôi)f. that started arguing with Jim (người mà bắt đầu cãi nhau với Jim)
7. It was in Paris (Đó là ở Paris)g. that really upsets me (điều mà thực sự làm tôi khó chịu)
Đáp án:
1 - f
2 - d
3- a
4 - g
5- b
6 - c
7-e
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Video Chat www.abckid.vn Học phát âm với thầy Daniel
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.968.895
Thành viên mới nhất:
nguyenlam17101983
Đang trực tuyến: 282
Đóng