Unit 2 - Tiếng Anh lớp 11: Relationships

(Unit 2 - Tiếng Anh lớp 11: Relationships - Các mối quan hệ)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 mới (sách thí điểm) - Unit 2 - Lớp 11 - Relationships (Bài 2 - Các mối quan hệ)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 2 LỚP 11 SKILLS - READING (Unit 2 - Lớp 11 - Skills -...) UNIT 2 LỚP 11 SKILLS - SPEAKING (Unit 2 - Lớp 11 - Skills -...) UNIT 2 LỚP 11 SKILLS - LISTENING (Unit 2 - Lớp 11 - Skills -...) UNIT 2 LỚP 11 SKILLS - WRITING (Unit 2 - Lớp 11 - Skills -...) Bài tập 1 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Discuss with a partner) Bài tập 2 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (An advice column in a newspaper offers help to...) Bài tập 3 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Find the words or expressions in the text that...) Bài tập 4 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Read the newspaper column again and answer the questions.) Bài tập 5 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (If you were the counsellor in charge of the...) Bài tập 1 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Choose sentences a-f to complete the conversation between two classmates.) Bài tập 2 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Answer the questions.) Bài tập 3 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Practise the conversation with a partner.) Bài tập 4 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Choose one topic. Use the ideas below to make...) Bài tập 5 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Work with a partner. Talk about a problem that...) Bài tập 1 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (If you have a boyfriend or girlfriend, will you...) Bài tập 2 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Listen to a talk show with host Vicky Holmes...) Bài tập 3 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Listen again. Answer the questions.) Bài tập 4 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (In your opinion, what is the right age for...) Bài tập 1 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Read an online posting on Teen Forum and fill...) Bài tập 2 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Put the following parts of the online posting in...) Bài tập 3 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Choose one of the stories below. Use the ideas...) Bài tập 4 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Think of something that happened to you or another...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.211.125
  Thành viên mới nhất:
  fvuxzgelleo
  Đang trực tuyến: 293
  Đóng