Unit 2 - Tiếng Anh Lớp 10: Your body and you

(Unit 2 - Tiếng Anh Lớp 10: Your body and you - Cơ thể bạn và bạn)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 sách mới (sách thí điểm) - Unit 2 - Lớp 10 - Your body and you (Bài 2 - Cơ thể bạn và bạn)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 2 LỚP 10 SKILLS - READING (Unit 2 - Lớp 10 - Skills - Reading...) UNIT 2 LỚP 10 SKILLS - SPEAKING (Unit 2 - Lớp 10 - Skills - Speaking...) UNIT 2 LỚP 10 SKILLS - LISTENING (Unit 2 - Lớp 10 - Skills - Listening...) UNIT 2 LỚP 10 SKILLS - WRITING (Unit 2 - Lớp 10 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Look at the picture, do you know anything about acupuncture?) Bài tập 2 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the passage below. In pairs, or groups, choose...) Bài tập 3 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the text quickly and find words which are...) Bài tập 4 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the text again and answer the following questions.) Bài tập 5 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Do you know any other alternative therapies like yoga,...) Bài tập 1 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Which of the following habits are good, and which...) Bài tập 2 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in pairs or groups and discuss why some...) Bài tập 3 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Look at the following text and read the advice....) Bài tập 4 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in pairs or groups to choose one bad...) Bài tập 1 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (What do you usually have for lunch or dinner?...) Bài tập 2 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Look at the picture below. What do you think...) Bài tập 3 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to the recording and decide if the following...) Bài tập 4 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen again, divide the plate into sections and label...) Bài tập 5 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Write some sentences to describe the plate you have...) Bài tập 1 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Build a list of foods from your own experience...) Bài tập 2 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Now, read the facts below. Do you have some...) Bài tập 3 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Some people have written in for advice on their...) Bài tập 4 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (You are the food specialist and you are working...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.253.459
  Thành viên mới nhất:
  lwxzyjxvnsi
  Đang trực tuyến: 154
  Đóng