Phần 5: Skills 1
(Unit 12 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reading
(Đọc hiểu)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
2. Find words in the text that have similar meanings to these words or phrases.
(Tìm các từ trong bài đọc có ý nghĩa tương tự với các từ hoặc cụm từ sau.)
1.
causing death or illness
(gây ra cái chết hoặc bệnh tật)
Đáp án: poisonous
2.
two times
(hai lần)
Đáp án: twice
3.
has, goes through
(có, trải qua)
Đáp án: experiences
4.
marks or signs showing that something happened
(dấu hiệu hoặc tín hiệu cho thấy một điều gì đó đã xảy ra)
Đáp án: traces
5.
the outside or top layer of something
(lớp ngoài cùng hoặc trên cùng của một thứ gì đó)
Đáp án: surface
6.
weather conditions of a particular place
(điều kiện thời tiết của một nơi cụ thể)
Đáp án: climate
7.
provide a place to live
(cung cấp một nơi để sống)
Đáp án: accommodate
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.245.225
  Thành viên mới nhất:
  Finjaev719
  Đang trực tuyến: 349

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng