Phần 3: A closer look 2
(Unit 12 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 61-62 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reported speech: questions
(Cách trần thuật câu hỏi)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
5. Work in groups of three. One is Nick and the others are Nick’s friends. Ask and answer questions about what Nick saw. Then report the friends’ questions and Nick’s answers to the whole class.
(Làm việc theo nhóm ba. Một người là Nick và những người còn lại là bạn Nick. Hỏi và trả lời câu hỏi về những gì Nick đã nhìn thấy. Sau đó tường thuật câu hỏi của các bạn và câu trả lời của Nick cho cả lớp.)
Nick:
I saw a UFO yesterday.
(Hôm qua mình đã nhìn thấy một UFO.)
A:
What were you doing when you saw it?
(Lúc đó bạn đang làm gì?)
Nick:
I was going for a walk.
(Mình đang đi dạo.)
B:
And what else did you see?
(Và bạn còn thấy gì nữa?)
Nick:
I saw an alien coming out of the UFO.
(Mình thấy một người ngoài hành tinh bước ra từ UFO.)
A:
How did you feel when you saw the alien?
(Bạn cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy người ngoài hành tinh?)
Nick:
I felt so scared.
(Mình cảm thấy rất sợ hãi.)
B:
What did the alien look like?
(Người ngoài hành tinh trông như thế nào?)
Nick:
It had a big head with 3 eyes, and its skin was green.
(Nó có cái đầu to với 3 mắt và da màu xanh lá cây.)
A:
How long did the UFO stay there?
(UFO đã ở đó bao lâu?)
Nick:
Just about 5 minutes.
(Chỉ khoảng 5 phút.)
A asked what Nick had been doing when he saw the UFO.
(A hỏi Nick đang làm gì khi nhìn thấy UFO.)
Nick said that he had been going for a walk.
(Nick nói rằng cậu ấy đang đi dạo.)
B asked what else Nick had seen.
(B hỏi Nick còn thấy gì nữa.)
Nick said that he had seen an alien coming out of the UFO.
(Nick nói rằng cậu ấy đã nhìn thấy một người ngoài hành tinh bước ra từ UFO.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.254.648
  Thành viên mới nhất:
  kieuhavi
  Đang trực tuyến: 362
  Đóng