Phần 1: Getting started
(Unit 11 - Lớp 8 - Getting started - trang 48-49 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
My battery was flat.
(Máy mình hết pin.)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 49 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
4. GAME
(TRÒ CHƠI)
In groups, brainstorm all the different way you have communicated so far today. The person with the most ideas is the winner.
(Thảo luận theo nhóm tất cả các cách giao tiếp khác nhau tính tới thời điểm hiện tại. Người có nhiều ý tưởng nhất là người chiến thắng.)
- having a video conference
(hội nghị trực tuyến)
- emailing
(gửi thư điện tử)
- video chatting
(trò chuyện video)
- meeting face-to-face (F2F)
(gặp mặt trực tiếp (F2F))
- using social media
(sử dụng mạng xã hội)
- sending letters (snail mail)
(gửi thư qua đường bưu điện (thư tay))
- sending instant messages (IM)
(gửi tin nhắn tức thời (IM))
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.246.321
  Thành viên mới nhất:
  luongthanhquynh
  Đang trực tuyến: 612
  Đóng